کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6169569 مزایده فروش تجهیزات کارکرده CNG - ضایعات بازیافتنی فلزی و غیر فلزی استان خراسان رضوی، استان تهران 1401/11/02 1401/11/01
6163879 مزایده تجهیزات کارکرده CNG - ضایعات بازیافتنی فلزی و غیر فلزی استان خراسان رضوی 1401/11/01 1401/11/01
6141497 مزایده فروش تجهیزات ایستگاه - ضایعات بازیافتنی فلزی و غیر فلزی استان خراسان رضوی 1401/10/22 رجوع به آگهی
5375241 مزایده فروش 7 دستگاه پژو 405 رنگ نوک مدادی استان خراسان رضوی 1401/03/30 1401/03/31
5278340 مزایده یکدستگاه پژو 405 نوک مدادی مدل 1389 و .... استان خراسان رضوی 1401/03/10 رجوع به آگهی
5262061 مزایده فروش7 دستگاه پژو 405 رنگ نوک مدادی، مدل 1389 استان خراسان رضوی، استان تهران 1401/03/09 1401/03/31
5257916 مزایده فروش7 دستگاه پژو 405 رنگ نوک مدادی، مدل 1389 استان خراسان رضوی، استان تهران 1401/03/08 1401/03/31
4400297 مزایده فروش ابزار و ماشین آلات کارگاهی نو و کارکرده ایرانی و خارجی استان خراسان رضوی، استان تهران 1400/07/26 1400/07/29
4392823 مزایده عمومی 1000092409000006 استان خراسان رضوی 1400/07/24 1400/07/29
4391346 مزایده ابزار و ماشین آلات کارگاهی نو و مستعمل سالم استان خراسان رضوی 1400/07/22 رجوع به آگهی
4390153 مزایده فروش ابزار و ماشین آلات کارگاهی نو و کارکرده استان خراسان رضوی، استان تهران 1400/07/22 1400/07/29
4272093 مزایده فروش ابزار و ماشین آلات کارگاهی نو و مستعمل سالم استان خراسان رضوی 1400/06/17 رجوع به آگهی
4265109 مزایده فروش ابزار و ماشین آلات کارگاهی استان خراسان رضوی، استان تهران 1400/06/15 رجوع به آگهی
4262944 مزایده فروش کالاهای خود (ابزار و ماشین آلات کارگاهی نو و کارکرده ایرانی و خارجی نظیر اره لنگ، دستگاه جوش الکتروفوژن، سنگ ساب، انواع حدیده برقی استان خراسان رضوی، استان تهران 1400/06/14 رجوع به آگهی
4141248 مزایده ابزار و ماشین آلات کارگاهی استان خراسان رضوی 1400/04/24 رجوع به آگهی
4127997 مزایده فروش ابزار و ماشین آلات کارگاهی نو و کارکرده استان خراسان رضوی، استان تهران 1400/04/20 رجوع به آگهی
4124444 مزایده آگهی مزایده عمومی شماره 1000092409000004 استان خراسان رضوی 1400/04/19 1400/05/05
4124299 مزایده فروش ابزار و ماشین آلات کارگاهی نو و کارکرده ایرانی و خارجی نظیر اره لنگ، دستگاه جوش الکتروفیوژن، سنگ ساب، انواع حدیده برقی و دستی با متعلقات، انواع آچار در سایزهای مختلف، سوهان، مته دریل، تیغ... استان خراسان رضوی، استان تهران 1400/04/19 1400/05/05
3899887 مزایده فروش فرم های کاغذی از رده خارج ملزومات و تجهیزات از رده خارج اداری و منزل استان خراسان رضوی، استان تهران 1400/03/03 1400/03/17
3899551 مزایده فرمها و تجهیزات از رده خارج اداری، انبارداری و منزل به شرح مندرج در ضمائم اقلام پارت مزایده استان خراسان رضوی 1400/03/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5