مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بوفه خوابگاه 1398/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری واحد تزریقات مرکز آموزشی درمانی بصورت اجاره 1396/10/18 1396/10/20
واگذاری واحد تزریقات مرکز اموزشی درمانی 1396/09/28 1396/09/30
استعلام مزایده بوفه های دانشجویی 1394/06/03 1394/06/09
واگذاری یک باب مغازه واقع در کلینیک 1392/08/05 1392/08/09
صفحه 1 از 1