کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7893449 مزایده فروش حدود تقریبی پنج هزار کیلو گرم پس بوجار جو و پانزده هزار کیلو گرم پس بوجار گندم استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/02/08 رجوع به آگهی
7834032 مزایده مشارکت در کشت دو هکتار پیاز و بیست هکتار ذرت علوفه ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/26 1403/02/01
7283926 مزایده فروش چوب اکالیپتوس استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/17 رجوع به آگهی
7255018 مزایده فروش حدود تقریبی دو هزار و چهارصد کیلو گرم لوبیای سفید استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/09 رجوع به آگهی
7044768 مزایده اجاره سوله پروش گوسفند و پرواربندی ایستگاه استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/22 رجوع به آگهی
7009260 مزایده اجاره تاسیسات سوله پرورش گاو استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/14 رجوع به آگهی
7008356 مزایده اجاره تاسیسات پرورش گوسفند به متراژ 2244متر مربع استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/14 رجوع به آگهی
7008291 مزایده اجاره تاسیسات سوله پرورش گاو استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/14 رجوع به آگهی
7008290 مزایده اجاره انبار با پوشش پلیت به متراز 128 متر مربع استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/14 رجوع به آگهی
7008280 مزایده اجاره سوله استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/14 رجوع به آگهی
6509618 مزایده فروش چوب بلوط استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/02/14 رجوع به آگهی
6154964 مزایده فروش پس بوجار گندم استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/10/27 رجوع به آگهی
6079944 مزایده مشارکت در کشت گندم و جو پرورشی دو و سه به میزان شصت هکتار استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/10/04 1401/10/08
6058211 مزایده فروش چوب اکالیپتوس استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/09/27 رجوع به آگهی
6058209 مزایده فروش زغال استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/09/27 رجوع به آگهی
6058205 مزایده فروش زغال استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/09/27 رجوع به آگهی
6058201 مزایده فروش زغال استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/09/27 رجوع به آگهی
6058199 مزایده فروش زغال استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/09/27 رجوع به آگهی
6058196 مزایده فروش زغال استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/09/27 رجوع به آگهی
5907789 مزایده فروش حدود تقریبی هفت هزار کیلو گرم لوبیا چیتی محلی استان کهگیلویه و بویراحمد 1401/08/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4