مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره بوفه دانشجویی 1398/10/28 1398/11/13
اجاره انتشارات 1398/10/28 1398/11/13
اجاره بوفه دانشجویی 1398/04/29 رجوع به آگهی
اجاره انتشارات دانشجویی 1398/04/29 1398/05/10
اجاره پارکینگ دانشجویی 1398/04/29 1398/05/10
اجاره بوفه دانشجویی 1397/09/27 رجوع به آگهی
اجاره بوفه دانشجویی 1397/07/15 رجوع به آگهی
اجاره محل انتشارات دانشجویی 1397/07/15 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه و انتشارات دانشجویی 1396/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه دانشجویی 1395/06/07 1395/06/15
صفحه 1 از 3