مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک - مسکونی اداری - مسکونی تجاری - مسکونی 1399/03/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود تجاری - زمین - آپارتمان - مسکونی - زمین (مسکونی/خدماتی/تجاری) - تجاری/مسکونی - نجاری 1399/03/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1399/03/07 1399/03/21
مزایده فروش ملک تجاری 1399/03/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک مسکونی - تجاری - زمین 1399/03/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد 1399/02/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک با کاربری مسکونی 1399/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک تجاری مغازه با عرضه عرضه 17/98 مترمربع و اعیان 17/98 مترمربع 1399/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک - آپارتمان - ویلایی - مغازه - زمین - ساختمان 1399/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1399/02/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد تجاری مسکونی 1399/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1399/02/17 رجوع به آگهی
مزایده زمین با پلاک ثبتی 73/284 با عرصه 3999 1399/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مشروحه ملک تجاری- پلاک ثبتی ۷ فرعی ۳۰۳۸ - عرصه ۳۵۳/۶۵ - اعیان ۲۰۷۹/۲۶ - 1399/02/02 رجوع به آگهی
مزایده - ملک تجاری - پلاک ثبتی 7فرعی 3038 - عرصه 353/65 - اعیان 2079/26 - سه دانگ مشاع 1398/11/30 رجوع به آگهی
مزایده ش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود به شرح ذیل : - نوع آپارتمان - مغازه، اداری، زمین ، کارخانه کارگاه و ..) - مغازه - پلاک ثبتی 2972/2977 - عرصه 40 - اعیان 52 و... 1398/11/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک - ویلایی و آپارتمان 1398/11/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مغازه - آپارتمان - مسکونی 1398/11/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به صورت زمین مسکونی با موقعیت تجاری و اداری 1398/11/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک - ساختمان - آپارتمان 1398/11/24 1398/12/03
صفحه 1 از 10