مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره دو فقره زمین -به مساحت هر کدام 24 مترمربع جهت نصب کیوسک مطبوعاتی 1398/05/09 رجوع به آگهی
اجاره دو فقره زمین جنب پارک به مساحت هر کدام 24 مترمربع جهت نصب کیوسک مطبوعاتی 1398/05/09 رجوع به آگهی
فروش تعداد شش قطعه زمین با کاربری تجاری و شش قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/03/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد شش قطعه زمین با کاربری تجاری و شش قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/03/18 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری تجاری 1398/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری کارگاه بلوک زنی 1398/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری کارگاه بلوک زنی تحت مالکیت خود 1398/03/08 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری تجاری 1398/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1397/09/28 رجوع به آگهی
واگذاری فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1397/09/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4