کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8214364 مزایده فروش اموال مازادواسقاط کارگاهی تراس های جوش استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8214363 مزایده فروش اموال مازادواسقاط کارگاهی - کارکرد وقابل استفاده استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8214243 مزایده فروش اموال مازاد و اسقاط کارگاهی - کارکرد و قابل استفاده ( اره نواری نجاری-چنکاره نجاری واره فلکه نجاری) استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213852 مزایده فروش اموال مازادواسقاط کارگاهی - ابزار صنعتی کارکرده وقابل استفاده استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213851 مزایده فروش اموال مازادواسقاط کارگاهی - کارکرد وقابل استفاده:کپسول استیلن وسیلندرگاز استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213511 مزایده فروش اموال مازادواسقاط کارگاهی : بتونیر-ویبراتوربنزینی وبرقی-قیچی میلگردبر استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213424 مزایده فروش تستر شمع- آنالایزر-آچار بکس برقی و دستگاه سوپاپ زنی استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213401 مزایده فروش اموال مازاد و اسقاط کارگاهی - کارکرد و قابل استفاده استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213399 مزایده دستگاه صفحه تراش استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213360 مزایده فروش اموال مازادواسقاط کارگاهی - دستگاه چیلر استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213356 مزایده فروش اموال مازادواسقاط کارگاهی - کارکرد وقابل استفاده استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213342 مزایده فروش اموال مازادواسقاط کارگاهی - کارکرد وقابل استفاده استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213337 مزایده فروش اموال مازادواسقاط کارگاهی - کارکرد وقابل استفاده - دستگاه برش ریلی واره پروفیل بر استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213314 مزایده فروش اموال مازادواسقاط کارگاهی - کارکرد وقابل استفاده استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213312 مزایده فروش اموال مازادواسقاط کارگاهی - کارکرد وقابل استفاده (دستگاه فرز) استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213307 مزایده فروش اموال مازادواسقاط کارگاهی - ابزار صنعتی کارکرده وقابل استفاده استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213304 مزایده فروش اموال مازادواسقاط کارگاهی -دستگاه های جوش رکتیفایر استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213291 مزایده فروش اموال مازادواسقاط کارگاهی - کارکرد وقابل استفاده استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8213290 مزایده فروش اموال مازادواسقاط کارگاهی - کارکرد وقابل استفاده - دستگاه جوش رکتیفایر استان سمنان 1403/04/21 1403/04/28
8097294 مزایده واگذاری بخشی ار،کارگاههاوساختمان اداری مراکز تابعه در سطح استان بصورت اجاره استان سمنان 1403/03/23 1403/03/24
صفحه 1 از 8