مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ضایعات در مجموعه ورزشی 1399/06/02 1399/06/10
بهره برداری از پیست اسکی بانضمام کلیه متعلقات آن 1399/06/02 رجوع به آگهی
فروش ضایعات 1399/05/15 رجوع به آگهی
فروش ضایعات در مجموعه ورزشی 1399/05/15 رجوع به آگهی
بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی مسیر جاده نمایشگاه بین المللی 1399/04/30 1399/05/07
بهره برداری از پیست بانضمام کلیه متعلقات آن 1399/04/21 رجوع به آگهی
بهره برداری از پیست بین المللی اسکی بانضمام کلیه متعلقات آن 1399/04/18 رجوع به آگهی
بهره برداری از پیست بین المللی اسکی 1399/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری سرمایه گذاری، طراحی، احداث، بهره برداری، پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه پایگاه تست آمادگی ج... 1399/04/15 1399/04/22
فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه سوارکار... 1399/04/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 100