مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام و اموال موجود در محل کارخانه اسفالت و سنگ شکن شهرداری 1399/06/22 رجوع به آگهی
اقلام و اموال موجود در محل کارخانه اسفالت و سنگ شکن شهرداری 1399/06/15 رجوع به آگهی
فروش زمین سه شنبه بازار 1399/06/03 رجوع به آگهی
فروش اقلام و اموال موجود در محل کارخانه اسفالت و سنگ شکن شهرداری 1399/05/29 رجوع به آگهی
- پلاک ثبتی 4377 مجزی شده از 1571 - - مال زمین - کاربری تجاری- مساحت عرصه 230 و ... 1399/05/27 رجوع به آگهی
فروش زمین سه شنبه بازار 1399/05/27 رجوع به آگهی
فروش اقلام و اموال موجود در محل کارخانه اسفالت و سنگ شکن شهرداری 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش زمین سه شنبه بازار 1399/05/12 1399/05/23
زمین با کاربری تجاری عرصه 210 1399/05/06 1399/05/23
فروش زمین سه شنبه بازار سابق در دو قطعه 1399/05/05 1399/05/23
صفحه 1 از 9