کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8168486 مزایده اجاره یک باب واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/04/11 1403/04/12
8166480 مزایده اجاره یک باب واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/04/11 1403/04/12
8142411 مزایده اجاره یک باب واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/04/04 1403/04/12
8140480 مزایده اجاره یک باب واحد تجاری به مساحت 44,66 متر مربع استان خراسان رضوی 1403/04/04 1403/04/12
8138070 مزایده اجاره زمین و تاسیسات ترانشیپ منت سازمان به مساحت 4 هکتار استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/04
8109094 مزایده اجاره نوبت دوم زمین وتاسیسات ترانشیپ منت سازمان مساحت4هکتارواقع در قطعه منفصله منطقه ویژه ماهیرود استان خراسان جنوبی 1403/03/27 1403/04/04
8109058 مزایده اجاره زمین و تاسیسات ترانشیپ منت سازمان به مساحت 4 هکتار استان خراسان جنوبی 1403/03/27 1403/04/04
8004747 مزایده اجاره زمین و تاسیسات ترانشیپ منت سازمان به مساحت 4 هکتار استان خراسان جنوبی 1403/02/31 1403/03/01
7964611 مزایده اجاره زمین و تاسیسات ترانشیپ منت استان خراسان جنوبی 1403/02/24 1403/03/01
7964211 مزایده اجاره زمین و تاسیسات ترانشیپ منت سازمان به مساحت 4 هکتار واقع در قطعه منفصله منطقه ویژه اقتصادی بیر استان خراسان جنوبی 1403/02/24 1403/03/01
7365555 مزایده فروش چهار دستگاه خودرو کشنده ام پاور مدل BD500 استان خراسان جنوبی 1402/09/04 1402/09/06
7310539 مزایده فروش چهار دستگاه خودرو کشنده ام پاور مدل BD500 استان خراسان جنوبی 1402/08/25 1402/09/06
7310157 مزایده فروش تعداد 4 دستگاه کشنده ام پاور 500 استان خراسان جنوبی 1402/08/25 رجوع به آگهی
7309862 مزایده فروش چهار دستگاه خودرو کشنده ام پاور مدل BD500 استان خراسان جنوبی 1402/08/25 1402/09/06
7250490 مزایده فروش چهار دستگاه خودرو کشنده ام پاور مدل BD500 و 4 عدد تانکر حمل سوخت استان خراسان جنوبی 1402/08/08 1402/08/10
7249764 مزایده فروش چهار دستگاه خودرو کشنده ام پاور مدل BD500 و 4 عدد تانکر حمل سوخت ( 2 دستگاه ماموت و 2 دستگاه مارال استان خراسان جنوبی 1402/08/08 1402/08/10
7221400 مزایده کشنده ام پاور - نیمه یدک تانکر ماموت سه محور - نیمه یدک تانکر مارال سه محور استان خراسان جنوبی 1402/08/01 رجوع به آگهی
7221192 مزایده فروش چهار دستگاه خودرو کشنده ام پاور مدل BD500 و 4 عدد تانکر حمل سوخت ( 2 دستگاه ماموت و 2 دستگاه مارال) استان خراسان جنوبی 1402/08/01 1402/08/10
7195519 مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی استان خراسان جنوبی 1402/07/23 1402/07/25
7194936 مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی شامل انواع لوازم برقی و سیم و کابل ، آهن آلات ، لوازم اداری و کمد و کولر و یخچال ،انواع وسایل لوله و اتصالات آب و سه راهی و سوکت ،بالابر مصالح ساختمانی ،سیم خاردار استان خراسان جنوبی 1402/07/23 1402/07/25
صفحه 1 از 4