کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8192109 مزایده فروش ضایعات موجود در انبار فضای سبز - فروش آهن آلات استان خوزستان 1403/04/17 1403/04/28
8191723 مزایده فروش ضایعات دپو شده استان خوزستان 1403/04/17 1403/04/28
8170618 مزایده فروش ضایعات دپوشده در انبار فضای سبز استان خوزستان 1403/04/11 1403/04/28
7989114 مزایده فروش ضایعات موجود در انبار فضای سبز - مزایده پلاستیک وپلی ایتلن استان خوزستان 1403/02/30 1403/03/10
7989112 مزایده فروش ضایعات موجود در انبار فضای سبز - آهن آلات استان خوزستان 1403/02/30 1403/03/10
7609858 مزایده فروش چوب درختان بریده شده (مقطوع) استان خوزستان 1402/11/11 1402/11/23
7608176 مزایده فروش چوب درختان بریده شده استان خوزستان 1402/11/11 رجوع به آگهی
7583631 مزایده فروش چوب درختان بریده شده (مقطوع) استان خوزستان 1402/11/04 1402/11/23
7425988 مزایده چوب درختان بریده شده استان خوزستان 1402/09/20 رجوع به آگهی
7425537 مزایده اجاره چوب درختان بریده شده (مقطوع) استان خوزستان 1402/09/20 1402/10/02
7406654 مزایده اجاره چوب درختان بریده شده (مقطوع) استان خوزستان 1402/09/14 1402/10/02
7233258 مزایده فروش چوب درختان بریده شده استان خوزستان 1402/08/03 رجوع به آگهی
7222519 مزایده اجاره : سوله ها استان خوزستان 1402/08/01 رجوع به آگهی
7031103 مزایده واگذاری اجاره سوله استان خوزستان 1402/06/19 رجوع به آگهی
7029305 مزایده اجاره سوله ها استان خوزستان 1402/06/19 1402/07/03
6987738 مزایده اجاره سوله های 3 و 4 استان خوزستان 1402/06/12 1402/07/03
6856383 مزایده اجاره سوله استان خوزستان 1402/05/09 1402/05/15
6841735 مزایده واگذاری اجاره سوله استان خوزستان 1402/05/04 رجوع به آگهی
6825957 مزایده واگذاری اجاره سوله استان خوزستان 1402/05/01 1402/05/15
6545574 مزایده واگذری خدمات آرامستان غسالخانه استان خوزستان 1402/02/24 1402/03/03
صفحه 1 از 13