مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری یک باب مغازه 1401/03/03 1401/03/21
مزایده واگذاری یک باب مغازه 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دوباب سوله 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب مغازه 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دوباب سوله 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب مغازه 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده سه دستگاه ماشین سنگین متعلق به خود 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سه دستگاه ماشین سنگین متعلق به خود - ایسوز - بنز سفید مدل 1377 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فراخوان سه دستگاه ماشین سنگین 1400/12/07 1400/12/22
مزایده - سه دستگاه ماشین سنگین متعلق به خود - ایسوز - بنر سفید مدل 1377 1400/12/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب مغازه 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دوباب سوله به شماره (۳و۴) 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دو باب سوله 1400/11/15 1400/12/02
مزایده واگذاری آهن آلات 1400/08/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری آهن آلات 1400/08/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات آرامستان (غسالخانه) بصورت اجاره 1400/07/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات آرامستان (غسالخانه) بصورت اجاره 1400/07/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات آرامستان (غسالخانه) 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات آرامستان (غسالخانه) 1400/06/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطعه زمینی به مساحت ۱۰۳۷/۲۵ مترمربع به صورت سرقفلی 1400/05/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11