مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک و مستغلات 1398/12/22 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات کاربری مسکونی مساحت عرصه 300 اعیان 125 مترمربع کاربری مسکونی مساحت عرصه 210.4... 1398/12/19 رجوع به آگهی
فروش املاک 1398/12/19 رجوع به آگهی
- ساختمان مسکونی - مساحت عرصه 262.5 - مساحت اعیان 120 و... 1398/12/17 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات : کاربری مسکونی مساحت عرصه 300 اعیان 125 مترمربع و ... 1398/12/15 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری مسکونی - زراعی - زراعت 1398/12/15 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات با کاربری (مسکونی - زراعی - زراعت) 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش کلیه حقوق خود با جمیع توابع و لواح شرعیه و عرفیه آن ، بروری املاک:کاربری: مسکونی ـ عرصه: 678/78... 1398/05/20 رجوع به آگهی
فروش کلیه حقوق خود با جمیع توابع و لواح شرعیه و عرفیه آن ، بروری املاک ـ کاربری: مسکونی ، صنعتی ، با... 1398/05/19 رجوع به آگهی
فروش املاک 1398/03/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4