مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
2 باب مغازه تجاری به مساحت 28 و 11 مترمربع . .. 1399/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری ۲ باب مغازه تجاری به متراژ ۱/۴۰ مترمربع 1399/07/01 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه تجاری ـ مغازه شماره 9 ـ مساحت: 28 مترمربع ـ پلاک ثبتی: 80/2038 1399/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه تجاری 1399/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره سه باب مغازه تجاری به متراژ 1/40 مترمربع از رقبات موقوفه 1399/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری 2 باب سالن به هم متصل تجاری به مساحت 320 مترمربع 1399/04/31 رجوع به آگهی
اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 123.55 مترمربع از رقبات موقوفه 1399/04/12 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 96/28 مترمربع 1399/04/12 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت ۵۸‏/۱۰۵ مترمربع 1399/04/09 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 105/58 مترمربع 1399/04/08 1399/05/06
صفحه 1 از 10