مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال اسقاطی و ضایعات آهن آلات 1399/07/03 1399/07/13
فروش اموال اسقاطی و ضایعات آهن آلات موجود 1399/06/27 1399/07/13
فروش عرصه دو پلاک مسکونی به مساحت کل 143/60 مترمربع 1399/05/28 1399/06/11
واگذاری عملیات جمع آوری و آلایش اجزای حرام استحصالی از کشتارگاه دام 1399/05/26 1399/06/04
فروش ۱۷ پلاک زمین به مساحت کل ۸۲۰۱ مترمربع واقع در منطقه سه بصورت یکجا و حسب مشخصات موجود در مدارک 1399/05/26 1399/06/04
بهره برداری از پارکینگ عمومی 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش 17 پلاک زمین به مساحت کل 8201 متر مربع از محل منابع داخلی 1399/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری و آلایش اجزای حرام استحصالی از کشتارگاه دام شهرداری 1399/05/19 1399/06/04
فروش عرصه دو پلاک مسکونی به مساحت کل 143/60 مترمربع 1399/05/11 1399/05/19
فروش عرصه دو پلاک مسکونی به مساحت کل 143/60 مترمربع 1399/05/04 1399/05/19
صفحه 1 از 14