مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
در نظر دارد مازاد گازهای صنعتی خود مشتمل بر اکسیژن, نیتروژن و آرگون 1399/03/11 رجوع به آگهی
مقدار تقریبی دو هزار تن پوسته اکسیدی و پنج هزار تن نرمه گندله خود 1399/02/24 رجوع به آگهی
فروش مازاد گازهای صنعتی خود مشتعل بر اکسیژن، نیتروژن و آرگون به صورت یکجا 1399/02/07 رجوع به آگهی
وش مقدار تقریبی ده هزار تن نرمه گندله، ده هزار تن رسوبات خروجی استخر لجن ( لجن اکسیدی ) و هزار تن پو... 1398/09/26 1398/10/02
فروش مازاد گازهای صنعتی خود مشتمل بر اکسیژن، نیتروژن و آرگون 1398/09/19 رجوع به آگهی
فروش مقدار تقریبی ده هزار تن نرمه گندله، ده هزار تن رسوبات خروجی استخر لجن ( لجن اکسیدی ) و هزار تن... 1398/09/02 رجوع به آگهی
فروش مقدار تقریبی 2500 تن نرمه گندله، 10000 تن لجن اکسیدی و 1000 تن پوسته اکسیدی با ترم 1398/03/29 رجوع به آگهی
فروش پودر فروسیلیس- جرم و مواد شیمیایی تاریخ مصرف گذشته 1397/08/19 رجوع به آگهی
فروش مقدار تقریبی 10 هزار تن نرمه گندله، 5 هزار تن رسوبات خروجی استخر لجن (لجن اکسیدی)، هزار تن پوست... 1397/05/28 1397/06/04
فروش تعداد سه دستگاه لودر و 23 دستگاه موتورسیکلت مستعمل 1397/02/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3