مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعدادی از غرفه های بازارچه میوه و تره بار سازمان مدیریت پسماند 1399/03/31 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از غرفه های سازمان 1399/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از غرفه ها 1399/02/18 رجوع به آگهی
فروش ماشین آلات مازاد و اسقاطی خود براساس مقررات مربوط 1398/09/12 1398/09/19
واگذاری غرفه های بازارچه میوه و تره بار 1398/08/04 رجوع به آگهی
فروش ماشین آلات مازاد و اسقاطی خود براساس مقررات مربوط 1398/07/22 1398/07/30
واگذاری امتیاز جمع آوری و حمل مکانیزه خاک و نخاله ساختمانی از طریق استقرار باکس های مخصوص 1398/07/07 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه های بازارچه میوه و تره بار 1398/07/07 رجوع به آگهی
واگذاری محوطه پارکینگ، ساختمان تعمیرگاه و انبار و استفاده مشترک از مجموعه کارواش 1398/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه های بازارچه 1398/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4