کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6367993 مزایده تجدید مزایده عملیات مصالح مازاد رودخانه ای استان خراسان شمالی 1401/12/15 رجوع به آگهی
6351724 مزایده فروش زمین و مستحدثات / نوع کاربری : خارج از محدوده شهری استان خراسان شمالی 1401/12/10 رجوع به آگهی
6351722 مزایده عملیات مصالح مازاد رودخانه استان خراسان شمالی 1401/12/10 رجوع به آگهی
6343633 مزایده فروش عملیات مصالح مازاد رودخانه ای در محدوده های رودخانه های روئین استان خراسان شمالی 1401/12/09 رجوع به آگهی
6254734 مزایده برداشت مصالح مازاد رودخانه ای مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد استان خراسان شمالی 1401/11/17 رجوع به آگهی
6251169 مزایده برداشت مصالح مازاد رودخانه ای مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد استان خراسان شمالی 1401/11/17 رجوع به آگهی
6247455 مزایده فروش عملیات مصالح مازاد رودخانه ای در محدوده های رودخانه ها استان خراسان شمالی 1401/11/16 رجوع به آگهی
4854952 مزایده زمین و مستحدثات استان خراسان شمالی 1400/11/17 رجوع به آگهی
4611039 مزایده زمین زراعی استان خراسان شمالی 1400/09/20 رجوع به آگهی
4430853 مزایده فروش اقلام اسقاطی استان خراسان شمالی 1400/08/04 رجوع به آگهی
4377983 مزایده فروش اقلام اسقاطی استان خراسان شمالی 1400/07/18 رجوع به آگهی
4252316 مزایده لایروبی و ساماندهی رودخانه ها و آببندان ها به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه استان خراسان شمالی 1400/06/10 رجوع به آگهی
3720281 مزایده اجاره اراضی و ساختمان ها استان خراسان شمالی 1399/12/17 رجوع به آگهی
3705682 مزایده لوله و اتصالات آزبست-لوله و اتصالات پلی اتیلن-انواع اتصالات فولادی و چدنی استان خراسان شمالی 1399/12/13 رجوع به آگهی
3702584 مزایده لوله و اتصالات پلی اتیلن استان خراسان شمالی 1399/12/12 رجوع به آگهی
3702524 مزایده انواع اتصالات فولادی و چدنی استان خراسان شمالی 1399/12/12 رجوع به آگهی
3702523 مزایده فروش اقلام مازاد (لوله و اتصالات آزبست) استان خراسان شمالی 1399/12/12 رجوع به آگهی
3701479 مزایده فروش اقلام مازاد خود لوله و اتصالات آزبست و لوله و اتصالات پلی اتیلن و انواع اتصالات فولادی و چدنی استان خراسان شمالی 1399/12/12 رجوع به آگهی
3593622 مزایده فروش اقلام مازاد انواع شیرآلات فولادی و چدنی و انواع اتصالات فولادی و چدنی استان خراسان شمالی 1399/11/11 رجوع به آگهی
3593621 مزایده فروش لوله و اتصالات آزبست - لوله و اتصالات پلی اتیلن استان خراسان شمالی 1399/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3