مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعدادی از موقوقات و مستغلات مساجد بدون سرقفلی 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری تصدی از موقوفات (عرصه و اعیان مغازه) 1399/04/19 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره تصدی از موقوفات 1399/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره تصدی از موقوفات 1399/03/18 رجوع به آگهی
واگذاری تصدی از موقوفات و مستغلات مساجد 1399/02/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره موقوفه یک باب پارکینگ 1399/02/16 رجوع به آگهی
- عرصه و اعیان یک واحد ساختمانی مسکونی و... 1399/01/25 1399/02/14
واگذاری تعدادی از موقوفات 1398/12/10 رجوع به آگهی
واگذاری 30 تخته فرش 1398/12/06 رجوع به آگهی
اجاره عرصه و اعیان 2 واحد ساختمان مسکونی 1398/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6