مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ادوات کشاورزی مربوط به مزرعه تحقیقاتی کشاورزی 1399/07/04 رجوع به آگهی
فروش ادوات کشاورزی مربوط به مزرعه 1399/06/29 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه لوازم دندانپزشکی دانشکده جهت اجاره 1399/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه لوازم دندانپزشکی 1399/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه لوازم دندانپزشکی 1399/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه لوازم دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی 1399/05/06 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه لوازم دندانپزشکی دانشکده 1399/05/06 رجوع به آگهی
مزایده کتاب فروش دانشگاه 1398/12/10 رجوع به آگهی
واگذاری محل کتاب فروشی دانشگاه 1398/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ ورودی و خروجی دانشجویی 1398/12/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11