کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8201509 مزایده واگذاری دفتر خدمات پژوهشی دانشگاه استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/09
8071872 مزایده دفتر خدمات پژوهشی دانشگاه استان اصفهان 1403/03/19 رجوع به آگهی
7897573 مزایده واگذاری زمین به مساحت 35670 متر مربع استان اصفهان 1403/02/09 رجوع به آگهی
6787901 مزایده واگذاری بوفه دانشکده 15 استان اصفهان 1402/04/21 رجوع به آگهی
6284217 مزایده اموال مازاد بر نیاز و مستعمل اثاثیه استان اصفهان 1401/11/26 رجوع به آگهی
6260997 مزایده واگذاری اماکن رفاهی دانشجویی استان اصفهان 1401/11/19 رجوع به آگهی
4870561 مزایده واگذاری اماکن موجود در دانشگاه شامل (بوفه علوم تربیتی، بوفه 15 خرداد، بوفه دانشکده کشاورزی، زیراکس استان اصفهان 1400/11/21 1400/11/23
4737768 مزایده فروش خودرو استان اصفهان 1400/10/29 رجوع به آگهی
4724511 مزایده واگذاری یک دستگاه اتوبوس بیابانی پیشرو دیزل مدل ۱۳۹۰ (میدل باس ۳۴ نفره) استان اصفهان 1400/10/25 رجوع به آگهی
4708384 مزایده فروش اموال مازاد استان اصفهان 1400/10/20 رجوع به آگهی
4698284 مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز و مستعمل (آهن آلات) خود استان اصفهان 1400/10/15 رجوع به آگهی
4664854 مزایده در نظر دارد اماکن رفاهی دانشجویی استان اصفهان 1400/10/05 رجوع به آگهی
4496752 مزایده فروش اموال مازاد استان اصفهان 1400/08/24 رجوع به آگهی
4484186 مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز و مستعمل (آهن آلات) خود استان اصفهان 1400/08/19 رجوع به آگهی
4434618 مزایده واگذاری اماکن موجود در دانشگاه شامل (بوفه دانشکده علوم تربیتی، بوفه خوابگاه خواهران، بوفه دانشکده کشاورزی ، زیراکس دانشکده علومتربیتی و زیراکس استان اصفهان 1400/08/05 رجوع به آگهی
3684918 مزایده فروش ادوات کشاورزی استان اصفهان 1399/12/09 رجوع به آگهی
3681860 مزایده ادوات کشاورزی مربوط به مزرعه تحقیقاتی خود استان اصفهان 1399/12/06 رجوع به آگهی
3681484 مزایده فروش ادوات کشاورزی مربوط به مزرعه تحقیقاتی خود استان اصفهان 1399/12/06 رجوع به آگهی
3554067 مزایده واگذاری غرفه لوازم دندانپزشکی استان اصفهان 1399/10/29 رجوع به آگهی
3524569 مزایده فروش ادوات کشاورزی مربوط به مزرعه تحقیقاتی استان اصفهان 1399/10/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7