مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین با کاربری مسکونی - زمین با کاربری تجاری - واحد تجاری با کاربری تجاری 1399/05/13 رجوع به آگهی
فروش زمین کاربری مسکونی 1398/11/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم ویلایی و دو قطعه زمین با کاربری مسکونی تراکم آپارت... 1398/11/21 رجوع به آگهی
فروش زمین کاربری مسکونی 1398/10/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد 12 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم ویلایی و دو قطعه زمین با کاربری مسکونی تراکم آپارت... 1398/10/23 رجوع به آگهی
زمین های مسکونی به مساحت های عرصه 300 و 299 مترمربع 1398/09/21 رجوع به آگهی
فروش تعداد 12 قطعه زمین با کاربری مسکونی (با تراکم ویلایی) 1398/09/20 رجوع به آگهی
فروش تعداد 12 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم ویلایی 1398/09/20 رجوع به آگهی
اجاره ساختمان رستوران 1398/09/04 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره ساختمان 1398/09/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5