کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8207500 مزایده واگذاری مکان زیراکس به صورت اجاره استان تهران 1403/04/20 1403/04/24
6967378 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی استان تهران 1402/06/06 رجوع به آگهی
6860934 مزایده اجاره مکان آژانس بیمارستان استان تهران 1402/05/10 رجوع به آگهی
6859651 مزایده واحد آنژیوگرافی محیطی مغزی و اینترونشن استان تهران 1402/05/10 رجوع به آگهی
6741736 مزایده واگذاری واحدهای نوار مغزی، قلب و اسپیرومتری استان تهران 1402/04/10 رجوع به آگهی
6705628 مزایده یک دستگاه برج خنک کننده اسقاطی استان تهران 1402/04/03 1402/04/14
6458726 مزایده واگذاری اجاره مکان زیراکس استان تهران 1402/01/29 رجوع به آگهی
6211638 مزایده اجاره مکان واحد عینک فروشی استان تهران 1401/11/05 رجوع به آگهی
5866607 مزایده واگذاری مکان بخش پزشکی هسته ای به صورت اجاره استان تهران 1401/08/05 رجوع به آگهی
5814265 مزایده واحد آنژیوگرافی محیطی مغزی و اینترونشن استان تهران 1401/07/28 رجوع به آگهی
5686223 مزایده واگذاری مکان بخش پزشکی هسته ای به صورت اجاره استان تهران 1401/06/23 رجوع به آگهی
5120588 مزایده اجاره مکان آژانس استان تهران 1401/02/06 رجوع به آگهی
5061354 مزایده واگذاری واحدهای نوار مغز، نوار قلب، اسپیرومتری استان تهران 1401/01/21 رجوع به آگهی
5042378 مزایده واگذاری واحد ارائه مراقبت های پرستاری در منزل استان تهران 1401/01/17 رجوع به آگهی
4945029 مزایده واگذاری واحدهای نوار مغز، نوار قلب، اسپیرومتری استان تهران 1400/12/11 1400/12/22
4793800 مزایده واگذاری اجاره مکان زیراکس استان تهران 1400/11/11 رجوع به آگهی
4499073 مزایده واگذاری واحد ارائه مراقیت های پرستاری استان تهران 1400/08/24 رجوع به آگهی
4377468 مزایده اجاره مکان عینک فروشی استان تهران 1400/07/18 رجوع به آگهی
3576561 مزایده واگذاری مکان آژانس بیمارستان بصورت اجاره استان تهران 1399/11/06 رجوع به آگهی
3500708 مزایده واحدهای نوار مغز، نوار قلب، اسپیرو متری استان تهران 1399/10/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4