مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سفاله ضایعاتی، آهن آلات ضایعاتی، بشکه های ضایعاتی و روغن ضایعاتی 1399/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری سفاله ضایعاتی، آهن آلات ضایعاتی، بشکه های ضایعاتی و روغن ضایعاتی 1399/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری سفاله ضایعاتی، آهن آلات ضایعاتی، چوب ضایعاتی ، بشکه ضایعاتی و کارتن نایلون ضایعاتی 1399/01/30 رجوع به آگهی
واگذاری نخاله، بشکه های خالی و ضایعاتی و آهن آلات ضایعاتی خود به صورت مجزا 1398/10/08 رجوع به آگهی
فروش سفاله، بشکه های خالی و ضایعاتی و آهن آلات ضایعاتی خود بصورت مجزا 1398/10/07 رجوع به آگهی
واگذاری سفاله ضایعاتی، آهن آلات ضایعاتی و چوبهای ضایعاتی 1398/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری آهن آلات ضایعاتی، کارتون و نایلون ضایعاتی و چوب های ضایعاتی 1398/03/25 رجوع به آگهی
واگذاری اقلام منفصله محور کامیونت سبک 1397/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری سفاله ضایعاتی، آهن ضایعاتی و پلاستیک ضایعاتی خود 1397/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری سفاله ضایعاتی و کارتون نایلون ضایعاتی 1397/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6