کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8238461 مزایده واگذاری مقدار 4557 مترمربع از قطعه استان فارس 1403/04/30 1403/04/30
8200077 مزایده واگذاری مقدار 4557 مترمربع از قطعه استان فارس 1403/04/18 1403/04/30
8175873 مزایده فروش 12 قطعه زمین از اراضی مسکونی - باغ مسکن استان فارس 1403/04/12 1403/04/12
8131129 مزایده فروش 12 قطعه زمین از اراضی کابری باغ - مسکونی استان فارس 1403/04/02 1403/04/12
8021229 مزایده فروش 12 قطعه زمین از اراضی کابری باغ - مسکونی استان فارس 1403/03/05 1403/03/05
8020545 مزایده اجاره 2 باب کیوسک مطبوعاتی و تنقلاتی سطح شهر استان فارس 1403/03/05 1403/03/05
7976608 مزایده فروش 12 قطعه زمین از اراضی کابری باغ - مسکونی استان فارس 1403/02/26 1403/03/05
7976493 مزایده اجاره 2 باب کیوسک مطبوعاتی و تنقلاتی استان فارس 1403/02/26 1403/03/05
7893938 مزایده فروش 12 قطعه زمین از اراضی کابری باغ - مسکونی استان فارس 1403/02/08 1403/02/08
7886239 مزایده اجاره 4 باب کیوسک مطبوعاتی و تنقلاتی استان فارس 1403/02/05 1403/02/05
7839925 مزایده فروش 12 قطعه زمین از اراضی کابری باغ - مسکونی استان فارس 1403/01/27 1403/02/08
7833818 مزایده اجاره 4 باب کیوسک مطبوعاتی و تنقلاتی استان فارس 1403/01/26 1403/02/05
7787289 مزایده واگذاری مقدار 4557 متر مربع از قطعه 1 ناحیه 180 هکتاری استان فارس 1402/12/26 1402/12/26
7758131 مزایده واگذاری مقدار 4557 متر مربع از قطعه 1 ناحیه 180 هکتاری استان فارس 1402/12/16 1402/12/26
7667606 مزایده واگذاری مقدار 4557 متر مربع از قطعه 1 ناحیه 180 هکتاری استان فارس 1402/11/25 رجوع به آگهی
7631991 مزایده واگذاری مقدار 4557 متر مربع از قطعه 1 ناحیه 180 هکتاری استان فارس 1402/11/15 رجوع به آگهی
7388249 مزایده اجاره یک عرصه به مساحت 300 متر مربع جهت راه اندازی کارواش استان فارس 1402/09/09 1402/09/18
7386338 مزایده واگذاری حدود 7000 لیتر روغن سوخته حاصل از تعویض روغن دوره ای ماشین آلات (اتوبوس، مینی بوس، کمپرسی و غیره) استان فارس 1402/09/08 1402/09/18
7361878 مزایده فروش 7000 لیتر روغن سوخته حاصل از تعویض روغن دوره ای ماشین آلات (اتوبوس، مینی بوس، کمپرسی و غیره) استان فارس 1402/09/01 1402/09/18
7241814 مزایده فروش 7000 لیتر روغن سوخته حاصل از تعویض روغن دوره ای ماشین آلات شهرداری (اتوبوس، مینی بوس، کمپرسی و غیره) استان فارس 1402/08/06 1402/08/15
صفحه 1 از 11