مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره جایگاه استقرار دستگاه کپی 1400/12/14 1400/12/14
مزایده اجاره جایگاه استقرار دستگاه کپی 1400/12/09 1400/12/14
مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی 1400/12/09 1400/12/14
مزایده فروش آهن آلات و ضایعات 1400/11/27 1400/11/24
مزایده فروش روغن سوخته موجود خود در انبار و جایگاه CNG 1400/11/27 1400/11/24
مزایده فروش آهن آلات و ضایعات 1400/11/27 1400/11/24
مزایده فروش آهن آلات و ضایعات موجود در انبار 1400/11/17 1400/11/24
مزایده فروش روغن سوخته موجود 1400/11/17 1400/11/24
مزایده فروش ۱۲۵۰۰ تن مصالح بیس 1400/10/29 1400/10/30
مزایده فروش ۱۲۵۰۰ تن مصالح بیس 1400/10/29 1400/10/30
مزایده فروش 12500 تن مصالح بیس 1400/10/21 1400/10/30
مزایده فروش ۵۰ هزار تن مصالح بیس 1400/09/13 1400/09/13
مزایده فروش ۵۰ هزار تن مصالح بیس 1400/09/13 1400/09/13
مزایده فروش ۵۰ هزار تن مصالح بیس 1400/09/07 1400/09/13
مزایده فروش 50 هزار تن مصالح بیس 1400/09/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 7 باب کیوسک مطبوعاتی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کیوسک مطبوعاتی 1400/08/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کیوسک مطبوعاتی 1400/08/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 12 باب کیوسک مطبوعاتی 1400/06/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کیوسک مطبوعاتی 1400/05/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5