مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره مدرسه 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مدرسه قدیمی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تالار 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه مدرسه 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضاهای مازاد بر نیاز 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضاهای مازاد - اجاره مدرسه قدیمی 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کافی شاپ باشگاه پیشکسوتان 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه مدرسه 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی برقی و غیر برقی 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده مزایده اجاره مغازه مدرسه 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کافی شاپ باشگاه 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی 1400/12/22 1400/12/22
مزایده اجاره کافی شاپ 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی شهرستان 1400/12/21 1400/12/22
مزایده تجدید مزایده اجاره تالار 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضاهای مازاد بر نیاز آموزش و پرورش 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضاهای مازاد 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه مدرسه 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضاهای مازاد 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مدرسه قدیمی 1400/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10