کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7742879 مزایده اجاره آرایشگاه مردانه استان البرز 1402/12/13 رجوع به آگهی
7516572 مزایده واگذاری اجاره فضای مازاد بر نیاز (آرایشگاه مردانه) استان البرز 1402/10/17 رجوع به آگهی
7516433 مزایده واگذاری اجاره فضای مازاد (آرایشگاه مردانه) استان البرز 1402/10/17 رجوع به آگهی
7288114 مزایده اجاره مغازه استان البرز 1402/08/20 رجوع به آگهی
7282980 مزایده واگذاری اجاره فضای مازاد بر نیاز مغازه رستوران استان البرز 1402/08/17 رجوع به آگهی
7279503 مزایده واگذاری اجاره فضای مازاد بر نیاز مغازه رستوران استان البرز 1402/08/16 رجوع به آگهی
7243734 مزایده فروش خودرو مینی بوس - خودرو پژو استان البرز 1402/08/07 رجوع به آگهی
7239614 مزایده فروش 3 دستگاه خودرو بصورت صدور سند استان البرز 1402/08/06 1402/08/06
7230870 مزایده فروش 3 دستگاه خودرو بصورت صدور سند استان البرز 1402/08/03 1402/07/09
7114812 مزایده فروش خودروها بصورت صدور سند در 5 ردیف شامل : پژو سواری - مینی بوس استان البرز 1402/07/10 رجوع به آگهی
7111679 مزایده فروش 5 دستگاه خودرو بصورت صدور سند استان البرز 1402/07/09 1402/07/09
7096079 مزایده فروش 5 دستگاه خودرو بصورت صدور سند استان البرز 1402/07/08 رجوع به آگهی
7072407 مزایده اجاره مغازه مدرسه استان البرز 1402/07/03 رجوع به آگهی
7057557 مزایده اجاره فضای مازاد بر نیاز مغازه استان البرز 1402/06/28 1402/06/28
7053009 مزایده اجاره فضای مازاد بر نیاز مغازه مدرسه استان البرز 1402/06/27 1402/06/28
6985322 مزایده اجاره فضاهای مازاد : ملک سینما سوخته ( پارکینگ فعلی ) - مدرسه قدیمی استان البرز 1402/06/11 1402/06/11
6977761 مزایده اجاره فضاهای مازاد :ملک سینما سوخته (پارکینگ فعلی) - مدرسه قدیمی استان البرز 1402/06/08 رجوع به آگهی
6795319 مزایده اجاره مغازه مدرسه استان البرز 1402/04/24 رجوع به آگهی
6778985 مزایده اجاره فضای مازاد بر نیاز مغازه مدرسه استان البرز 1402/04/19 1402/04/20
6777001 مزایده اجاره مغازه مدرسه استان البرز 1402/04/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16