مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک باب منزب مسکونی به متراژ حدودا 120 مترمربع 1399/06/29 رجوع به آگهی
ششدانگ 27 واحد تجاری خود به مساحت تقریبی 520/28 مترمربع 1399/06/23 رجوع به آگهی
فروش املاک تعداد 10 قطعه نوع ملک ساختمان- زمین - کارگاه - مغازه 1399/06/22 رجوع به آگهی
فروش سرقفلی دو باب مغازه تجاری هر کدام به متراژ حدودا ۱۸/۴۵ مترمربع و ۶ مترمربع 1399/06/20 رجوع به آگهی
فروش املاک ساختمان با کاربری مسکونی - مغازه با کاربری تجاری - کارگاه تیرچه بلوک یا کاربری کشاورزی 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمان مسکونی 1399/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ ملک تجاری و مسکونی 1399/06/04 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اتومبیل مزدا NEW 1399/06/01 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه اتوبوس بنز بیابانی تیپ سی 457 رنگ سفید با مدل های 1380 و 1388 1399/06/01 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اتومبیل مزدا مازاد 1399/06/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28