مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعدادی از رقبات مسکونی خود به مدت یک سال به صورت اجاره 1399/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از رقبات مسکونی و تجاری 1399/02/14 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره تعدادی از رقبات مسکونی خود 1398/08/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره تعدادی از رقبات مسکونی خود 1398/08/02 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از رقبات مسکونی 1398/05/14 1398/05/22
اجاره یک مغازه به مساخت 28/50 متر مربع 1398/04/04 رجوع به آگهی
یک واحد آپارتمان متراژ 75 متر مربع و یک واحد آپارتمان متراژ 60 متر مربع 1398/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری چند واحد مسکونی به مدت یکسال به صورت اجاره 1397/12/16 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره چند واحد مسکونی 1397/11/10 1397/11/14
واگذاری به اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی 1397/10/20 1397/10/25
صفحه 1 از 3