کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8139908 مزایده فروش امتیاز بهره برداری از دو محوطه جمعا به متراژ 5/10 هکتار استان خوزستان 1403/04/04 1403/04/14
7709498 مزایده فروش خودروهای فرسوده :پژو405 - اتوبوس شهری - مینی بوس هیوندای کروز شامل 9مورد استان خوزستان 1402/12/07 1402/12/12
7695642 مزایده فروش خودروهای فرسوده :پژو405 - اتوبوس شهری - مینی بوس هیوندای کروز شامل 9مورد استان خوزستان 1402/12/02 1402/12/12
7537052 مزایده فروش خودروهای فرسوده :پژو405 - اتوبوس شهری - مینی بوس هیوندای کروز شامل 11 مورد استان خوزستان 1402/10/23 1402/11/04
7529481 مزایده فروش خودروهای فرسوده :پژو405 - اتوبوس شهری - مینی بوس هیوندای کروز استان خوزستان 1402/10/20 1402/11/04
6879306 مزایده فروش ششدانگ عرصه ، اعیان و تأسیسات هتل بین المللی استان خوزستان 1402/05/16 1402/05/22
6879289 مزایده فروش ششدانگ 52 قطعه زمین تجاری استان خوزستان 1402/05/16 1402/05/22
6864452 مزایده فروش ششدانگ عرصه ، اعیان و تأسیسات هتل بین المللی استان خوزستان 1402/05/11 1402/05/22
6859743 مزایده فروش ششدانگ 52 قطعه زمین تجاری استان خوزستان 1402/05/10 1402/05/22
6858872 مزایده فروش ششدانگ عرصه اعیان و تاسیسات هتل بین المللی استان خوزستان 1402/05/10 1402/05/22
6478421 مزایده فروش ششدانگ عرصه، اعیان و تاسیسات هتل استان خوزستان 1402/02/06 1402/02/15
6474693 مزایده فروش ششدانگ عرصه، اعیان و تاسیسات هتل بین المللی استان خوزستان 1402/02/05 1402/02/15
6337696 مزایده فروش ششدانگ عرصه ، اعیان و تاسیسات هتل استان خوزستان 1401/12/08 رجوع به آگهی
6337532 مزایده فروش ششدانگ 52 قطعه زمین تجاری استان خوزستان 1401/12/08 1401/12/13
6336006 مزایده فروش ششدانگ 52 قطعه زمین تجاری استان خوزستان 1401/12/07 1401/12/13
6332191 مزایده فروش ششدانگ عرصه ، اعیان و تاسیسات هتل بین المللی استان خوزستان 1401/12/07 1401/12/13
6287014 مزایده فروش قطعی خودروهای فرسوده خود در 8 ردیف شامل : تویوتا کرولا - پژو 405- مینی بوس هیوندای - اتوبوس شهری استان خوزستان 1401/11/26 1401/11/30
6280142 مزایده فروش قطعی خودروهای فرسوده خود - تویوتا کرولا مدل 2015 - پژو 405 با مدل 1383 - دو ردیف مینی بوس هیوندای با مدل 1388 - دو ردیف اتوبوس شهری با مدل 1387 - کفی تریلی 12 متری استان خوزستان 1401/11/25 1401/11/30
6269711 مزایده فروش قطعی خودروهای فرسوده استان خوزستان 1401/11/23 1401/11/30
6261311 مزایده فروش قطعی خودروهای فرسوده تویوتا کرولا - پژو 405 - مینی بوس هیوندای - اتوبوس شهری - کفی تریلی 12 متری استان خوزستان 1401/11/19 1401/11/30
صفحه 1 از 4