مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محلی واقع در پارک جهت راه اندازی دستگاه تفریحی بانجی 1398/08/21 1398/08/27
واگذاری محلی واقع در پارک جهت راه اندازی دستگاه تفریحی ترامپولین بصورت اجاره 1398/08/21 1398/08/27
ساماندهی وانت بارهای سطح شهر 1398/08/06 1398/08/08
واگذاری اجاره مغازه ها 1398/08/06 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب مغازه جهت فروش اغذیه 1398/08/06 رجوع به آگهی
محلی واقع در پارک جهت نصب دستگاه ترامبولین 1398/08/06 رجوع به آگهی
واگذاری محل در پارک جهت نصب کشتی صبا 1398/08/06 رجوع به آگهی
محل نصب 6 غرفه 1398/08/06 1398/08/13
توقفگاه خودروهای تصادفی و توقیفی 1398/08/02 1398/08/11
مزایده محل توقفگاه خودروهای تصادفی و توقیفی 1398/07/10 1398/07/20
صفحه 1 از 46