کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8218161 مزایده اجاره جایگاه سوخت ( CNG) شهرداری صفادشت استان تهران 1403/04/23 1403/04/30
8217420 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/04/23 1403/04/30
8217393 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/04/23 1403/04/30
8216780 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/04/23 1403/05/09
8172946 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری ورزشی استان تهران 1403/04/12 1403/04/18
8171977 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری ورزشی استان تهران 1403/04/12 1403/04/18
8084975 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری ورزشی استان تهران 1403/03/21 1403/03/29
8082163 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری ورزشی استان تهران 1403/03/21 1403/03/29
8058555 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/03/13 رجوع به آگهی
8057066 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/03/13 1403/03/22
8057015 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/03/13 1403/03/22
8006685 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری ورزشی استان تهران 1403/02/31 1403/03/08
8005462 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری ورزشی استان تهران 1403/02/31 1403/03/08
7748140 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری- زمین کاربری مسکونی استان تهران 1402/12/14 رجوع به آگهی
7746995 مزایده فروش 96 واحد تجاری و 2 قطعه زمین مسکونی استان تهران 1402/12/14 1402/12/22
7728428 مزایده اجاره یکدستگاه کیوسک2واحد تجاری و یک واحد اداری استان تهران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7727734 مزایده فروش دستگاه خودرو سمند / اجاره یک دستگاه کیوسک - یک واحد اداری - سه واحد تجاری استان تهران 1402/12/08 1402/12/13
7726776 مزایده واگذاری زمین های مسکونی استان تهران 1402/12/08 رجوع به آگهی
7725929 مزایده فروش سمند مدل 1389 رنگ سفید دو گانه سوز استان تهران 1402/12/08 رجوع به آگهی
7662690 مزایده فروش آهن آلات و ضایعات استان تهران 1402/11/24 1402/12/02
صفحه 1 از 22