مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری تعدادی از خودروهای مازاد 1400/11/29 1400/11/30
مزایده اجاره کارگاه گلخانه ـ اجاره سوله موسوم به کارگاه برق و اتومکانیک 1400/11/25 1400/11/27
مزایده واگذاری تعدادی از خودروهای مازاده خود (پژوه 405) 1400/11/24 1400/11/30
مزایده پژو 483 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کارگاه گلخانه - اجاره سوله موسوم به کارگاه برق و اتومکانیک 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کارگاه گلخانه و کارگاه برق مرکز 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد 1400/11/17 1400/11/18
مزایده فروش املاک مازاد 1400/11/13 1400/11/18
مزایده زمین و سوله - زمین 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین چمن - کارگاه جوشکاری - اجاره فضای مازاد موسوم به سالن آزمون - اجاره کارگاه گلخانه 1400/11/10 1400/11/11
مزایده اجاره حداکثر یکساله فضا و .... 1400/11/06 1400/11/11
مزایده اجاره فضاهای مازاد 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین چمن 1400/11/04 1400/10/21
مزایده اجاره زمین چمن 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد 1400/10/29 1400/10/30
مزایده فروش املاک مازاد 1400/10/25 1400/10/30
مزایده واگذاری تعدادی از خودروهای مازاد 1400/10/25 1400/10/28
مزایده زمین و سوله - زمین 1400/10/25 1400/11/11
مزایده واگذاری تعدادی از خودروهای مازاد 1400/10/22 1400/10/28
مزایده مزدا 215- مزدا 218- پراید و ..... 1400/10/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7