مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1401/04/09 1401/04/16
مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری هایما S7مدل 1397 1401/04/09 1401/04/16
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1401/04/09 1401/04/16
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1401/04/09 1401/04/16
مزایده فروش یک دستگاه سواری هایما s7 1401/04/09 1401/04/16
مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری هایما 7 1401/04/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین پیست اسکیت 1401/04/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت استقرار و بهره برداری سرسره بادی 1401/04/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین فاقد اعیانی با کاربری مسکونی و بدون سند رسمی به مساحت 242 متر مربع 1401/04/01 1401/04/08
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/04/01 1401/04/08
مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری هایما S7مدل 1397 1401/04/01 1401/04/16
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1401/04/01 1401/04/16
مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری و یک قطعه زمین 1401/03/30 1401/04/06
مزایده فروش زمین 1401/03/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به شماره 25 واقع 1401/03/24 1401/04/08
مزایده اجاره واحد تجاری فروشگاه مواد غذایی 1401/03/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین بازی کودکان محوطه زمین بسکتبال 1401/03/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد تجاری 1401/03/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2 1401/03/23 رجوع به آگهی
مزایده مزایده اجاره واحد تجاری 1401/03/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 43