کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8246393 مزایده اجاره واحد تجاری استان مازندران 1403/05/01 1403/05/11
8240970 مزایده اجاره برخی از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان مازندران 1403/04/31 1403/05/02
8208893 مزایده اجاره برخی از تابلوهای تبلیغاتی استان مازندران 1403/04/20 1403/05/02
8180895 مزایده اجاره سالن ورزشی بانوان استان مازندران 1403/04/13 1403/04/16
8148034 مزایده واحد تجاری شماره 3 به مساحت تقریبی 9 مترمربع استان مازندران 1403/04/06 1403/04/09
8141433 مزایده اجاره سالن ورزشی استان مازندران 1403/04/04 1403/04/16
8110869 مزایده واحد تجاری شماره 3 به مساحت تقریبی 9 مترمربع استان مازندران 1403/03/27 1403/04/09
8094911 مزایده 2 عنوان شامل: اجاره 6 عدد تابلوی تبلیغاتی - اجاره 5 عدد تابلوی تبلیغاتی استان مازندران 1403/03/23 1403/03/26
8066848 مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2 به مساحت تقریبی 9 متر مربع استان مازندران 1403/03/17 1403/03/20
8057458 مزایده اجاره برخی از تابلوهای تبلیغاتی استان مازندران 1403/03/13 1403/03/26
8030589 مزایده اجاره پارک معلم - شامل واحدهای خدماتی و تجاری به همراه حفظ و نگهداری و نگهبانی از فضای سبز و محوطه بازی و ورزش و سرویس بهداشتی و تجهیزات ، منصوبات و ابنیه موجود در پارک استان مازندران 1403/03/07 1403/03/09
8029747 مزایده اجاره واحد تجاری به مساحت تقریبی 9 متر مربع استان مازندران 1403/03/07 1403/03/20
8001727 مزایده اجاره پارک معلم - شامل واحدهای خدماتی و تجاری به همراه حفظ و نگهداری و نگهبانی از فضای سبز و محوطه بازی و ورزش و سرویس بهداشتی و تجهیزات ، منصوبات و ابنیه موجود در پارک استان مازندران 1403/02/30 1403/03/09
7916276 مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی استان مازندران 1403/02/13 1403/02/17
7903685 مزایده اجاره واحد تجاری استان مازندران 1403/02/10 1403/02/12
7901938 مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2 به مساحت تقریبی 9 متر مربع - واحد تجاری شماره 1 به مساحت تقریبی 41/65 متر مربع استان مازندران 1403/02/10 1403/02/12
7897485 مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2 به مساحت تقریبی 9 متر مربع - واحد تجاری شماره 1 به مساحت تقریبی 41/65 متر مربع استان مازندران 1403/02/09 1403/02/12
7887457 مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی استان مازندران 1403/02/05 رجوع به آگهی
7884121 مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی انقلاب استان مازندران 1403/02/05 1403/02/17
7871707 مزایده اجاره یک باب واحد تجاری استان مازندران 1403/02/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 56