مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین با کاربری صنعتی 1399/02/17 رجوع به آگهی
قطعه زمین شماره نود و یک به مساحت 9035.31 مترمربع 1399/02/17 رجوع به آگهی
قطعه زمین شماره نود و یک به مساحت 9035.31 مترمربع 1399/02/16 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 1384 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 1384 1398/11/01 رجوع به آگهی
حق بهره برداری تعداد یک قطعه زمین 1398/09/11 رجوع به آگهی
حق بهره برداری تعداد یک قطعه زمین واقع در شهرک 1398/09/10 رجوع به آگهی
برگزاری مزایده ضایعات 1397/10/25 1397/10/23
برگزاری مزایده ضایعات 1397/10/24 1397/10/23
فروش ضایعات آهنی 1397/10/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3