کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8116514 مزایده واگذاری حق انتفاع فضای تجاری کافی شاپ پارک استان البرز 1403/03/29 1403/03/29
8076810 مزایده واگذاری حق انتفاع فضای تجاری کافی شاپ پارک جوانمرد شهر گلسار استان البرز 1403/03/20 1403/03/29
8051723 مزایده واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی سطح شهر استان البرز 1403/03/12 1403/03/13
8018498 مزایده واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی سطح شهر گلسار استان البرز 1403/03/05 1403/03/13
8018314 مزایده واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی استان البرز 1403/03/05 1403/03/13
7977316 مزایده واگذاری حق انتفاع فضای تجاری کافی شاپ استان البرز 1403/02/26 1403/02/29
7961280 مزایده واگذاری حق انتفاع فضای تجاری کافی شاپ استان البرز 1403/02/23 1403/02/29
7945667 مزایده واگذاری حق انتفاع فضای تجاری کافی شاپ پارک جوانمرد شهر گلسار استان البرز 1403/02/19 1403/02/29
7863731 مزایده واگذاری حق انتفاع فضای تجاری کافی شاپ استان البرز 1403/02/01 1403/02/03
7830339 مزایده واگذاری حق انتفاع فضای تجاری کافی شاپ پارک استان البرز 1403/01/25 1403/02/03
7829486 مزایده واگذاری اجاره حق انتفاع فضای تجاری کافی شاپ استان البرز 1403/01/25 رجوع به آگهی
7468675 مزایده واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی 15 عدد بیلبورد استان البرز 1402/10/04 1402/10/06
7455551 مزایده اجاره احداث و بهره برداری از 6 عدد بیلبورد 2 وجهی استان البرز 1402/09/30 رجوع به آگهی
7446294 مزایده واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی 15 عدد بیلبورد سطح شهر استان البرز 1402/09/28 رجوع به آگهی
7445123 مزایده اجاره واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی 15 عدد بیلبورد سطح شهر استان البرز 1402/09/27 1402/10/06
7343527 مزایده واگذاری بازار هفتگی استان البرز 1402/08/27 رجوع به آگهی
7248999 مزایده اجاره واگذاری بازار هفتگی استان البرز 1402/08/08 1402/08/10
7222540 مزایده اجاره واگذاری بازار هفتگی استان البرز 1402/08/01 رجوع به آگهی
7221693 مزایده اجاره واگذاری بازار هفتگی استان البرز 1402/08/01 1402/08/10
5963168 مزایده فروش 4 دستگاه خودرو و یک دستگاه جاروب شهری استان تهران، استان البرز 1401/08/29 1401/08/30
صفحه 1 از 6