مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
قطع و انتقال درختان فرسوده 1399/07/05 رجوع به آگهی
فروش قطعات 255 و 256 با کاربری مسکونی 1399/07/02 1399/07/13
فروش قطعات 255 و 256 با کاربری مسکونی 1399/06/25 1399/07/13
فروش قطعات 255 و 256 از اراضی موصوف به جهاد کشاورزی با کاربری مسکونی قطعه 255 - مساحت 2424/03 مترمر... 1399/06/01 1399/06/15
اصلاحیه اراضی موصوف به جهاد کشاورزی با کاربری تجاری 1399/05/27 رجوع به آگهی
فروش قطعات با کاربری مسکونی 1399/05/25 1399/06/15
اصلاحیه فروش اراضی با کاربری مسکونی 1399/05/08 رجوع به آگهی
فروش اراضی با کاربری مسکونی 1399/05/04 1399/05/16
فروش قطعات 255 و 256 از اراضی موصوف به جهاد کشاورزی با کاربری تجاری 1399/04/28 رجوع به آگهی
فروش قطعات ۴۷ و ۴۹ از اراضی موصوف 1399/04/07 1399/04/19
صفحه 1 از 6