مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اقلام مازاد مجتمع (روغن مستعمل کارکرده، گریس ضایعات، ضایعات فلزی، باطری فرسوده، قطعات پلاستی... 1397/12/02 رجوع به آگهی
واگذاری اقلام مازاد مجتمع (روغن مستعمل کارکرده، گریس ضایعات، ضایعات فلزی، باطری فرسوده، قطعات پلاستی... 1397/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری اقلام مازاد مجتمع شامل قطعات یدکی آب شیرین کن - قطعات اتوبوس و مینی بوس - لوازم برق والکتریک... 1396/09/29 1396/10/03
واگذاری اقلام مازاد مجتمع شامل قطعات یدکی آب شیرین کن - قطعات اتوبوس و مینی بوس - لوازم برق والکتریک... 1396/09/27 رجوع به آگهی
واگذاری کانتینر، لوله ،ریل، اسپول 1396/09/07 رجوع به آگهی
واگذاری اقلام شامل کانتینر - لوله های اسپول - لوله - ریل 1396/09/02 رجوع به آگهی
مزایده کانتینر - لوله های اسپول - لوله - ریل 1396/07/05 1396/07/17
واگذاری اقلام موجود شامل :الف: کانتینر، ب:لوله های اسپول،ج: لوله، د:ریل 1396/06/19 1396/06/26
واگذاری اقلام موجود در مجتمع شامل -الف - کانتینر ب - لوله های اسپول ج - لوله -د- ریل 1396/06/15 رجوع به آگهی
فروش کانتینر، لوله های اسپول، لوله، ریل 1396/06/08 1396/06/26
صفحه 1 از 7