کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1798061 مزایده واگذاری اقلام مازاد مجتمع (روغن مستعمل کارکرده، گریس ضایعات، ضایعات فلزی، باطری فرسوده، قطعات پلاستیکی و دو دستگاه وانت دو کابین کاپرا ) استان بوشهر 1397/12/02 رجوع به آگهی
1793811 مزایده واگذاری اقلام مازاد مجتمع (روغن مستعمل کارکرده، گریس ضایعات، ضایعات فلزی، باطری فرسوده، قطعات پلاستیکی و دو دستگاه وانت دو کابین کاپرا ) استان بوشهر 1397/11/30 رجوع به آگهی
1257929 مزایده واگذاری اقلام مازاد مجتمع شامل قطعات یدکی آب شیرین کن - قطعات اتوبوس و مینی بوس - لوازم برق والکتریک - ترانس برق - فلزات، پلاستیک و چوب - مواد شیمیایی - روغن سوخته استان بوشهر 1396/09/29 1396/10/03
1255882 مزایده واگذاری اقلام مازاد مجتمع شامل قطعات یدکی آب شیرین کن - قطعات اتوبوس و مینی بوس - لوازم برق والکتریک - ترانس برق - فلزات، پلاستیک و چوب - مواد شیمیایی - روغن سوخته استان بوشهر 1396/09/27 رجوع به آگهی
1243268 مزایده واگذاری کانتینر، لوله ،ریل، اسپول استان بوشهر 1396/09/07 رجوع به آگهی
1241018 مزایده واگذاری اقلام شامل کانتینر - لوله های اسپول - لوله - ریل استان بوشهر 1396/09/02 رجوع به آگهی
1210519 مزایده کانتینر - لوله های اسپول - لوله - ریل استان بوشهر 1396/07/05 1396/07/17
1200937 مزایده واگذاری اقلام موجود شامل :الف: کانتینر، ب:لوله های اسپول،ج: لوله، د:ریل استان بوشهر 1396/06/19 1396/06/26
1199937 مزایده واگذاری اقلام موجود در مجتمع شامل -الف - کانتینر ب - لوله های اسپول ج - لوله -د- ریل استان بوشهر 1396/06/15 رجوع به آگهی
1195877 مزایده فروش کانتینر، لوله های اسپول، لوله، ریل استان بوشهر 1396/06/08 1396/06/26
1006211 مزایده واگذاری سوله و تجهیزات کارگاه های تخصصی استان بوشهر، استان تهران 1395/10/20 1395/10/29
998880 مزایده اجاره سوله و تجهیزات کارگاه های تخصصی استان بوشهر، استان تهران 1395/10/06 1395/10/12
997669 مزایده اجاره سوله و تجهیزات کارگاه های تخصصی استان بوشهر، استان تهران 1395/10/04 1395/10/12
949546 مزایده فروش یک دستگاه پیش گرم کن گاز- تعداد 230 جعبه آتش نشانی و... استان بوشهر 1395/06/01 رجوع به آگهی
942192 مزایده فروش یک دستگاه پیش گرم کن گاز - تعداد 230 جعبه آتش نشانی - تعداد 373 قطعات اتوبوس بنز استان بوشهر 1395/05/14 رجوع به آگهی
927387 مزایده فروش سه دستگاه پمپ بنزین - یک دستگاه پیش گرم کن گاز و... استان بوشهر 1395/04/10 1395/04/21
919509 مزایده فروش سه دستگاه پمپ بنزین - یک دستگاه پیش گرم کن گاز و... استان بوشهر 1395/03/25 1395/04/07
912184 مزایده فروش سه دستگاه پمپ بنزین - یک دستگاه پیش گرم کن گاز (مبدل حرارتی) و.. استان بوشهر 1395/03/09 1395/03/23
910240 مزایده فروش تعداد 3093 قلم اموال و اثاثیه مازاد اداری استان بوشهر 1395/03/05 1395/03/23
907031 مزایده فروش تعداد 170 قلم قطعات یدکی بویلر استان بوشهر 1395/02/28 1395/03/03
صفحه 1 از 4