کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8171074 مزایده تجدید مزایده قطع و فروش درختچه های ( گز ، یولقون) موجود در مخزن سد ستارخان و بستر رودخانه اهر چای - درختچه های خودرو ( گز ، یولقون) با قطر بیش از ده سانتی متر استان آذربایجان شرقی 1403/04/12 1403/04/17
8171071 مزایده تجدید مزایده قطع و فروش درختچه های ( گز ، یولقون) موجود در مخزن سد ستارخان و بستر رودخانه اهر چای - درختچه های خودرو ( گز ، یولقون) تا قطر ده سانتی متر استان آذربایجان شرقی 1403/04/12 1403/04/17
8164228 مزایده اجاره استخر استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/16
8162588 مزایده قطع و فروش درختچه های خودرو (گز یولقون) واقع در داخل مخزن سد ستارخان و بستر رودخانه اهرچای با قطرهای : تا قطر ده سانتی متر و بیش از ده سانتی متر استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 رجوع به آگهی
8147326 مزایده قطع و فروش درختچه های خودرو (گز یولقون) استان آذربایجان شرقی 1403/04/06 1403/04/31
8142747 مزایده اجاره استخر استان آذربایجان شرقی 1403/04/04 1403/04/09
8083531 مزایده سرمایه گذاری برای احداث مجموعه گردشگری و تفریحی در حاشیه سد وحدت استان آذربایجان شرقی 1403/03/21 1403/03/27
8080098 مزایده سرمایه گذاری برای احداث مجموعه گردشگری و تفریحی در حاشیه سد وحدت بستان آباد و فعالیتهای آبزی پروری به صورت اجاره یک ساله با قابلیت تمدید نوزده ساله (دو سال ساخت و 18 سال بهره برداری) استان آذربایجان شرقی 1403/03/20 رجوع به آگهی
8063872 مزایده سرمایه گذاری برای احداث مجموعه گردشگری و تفریحی در حاشیه سد وحدت بستان آباد و فعالیتهای آبزی پروری به صورت اجاره یک ساله با قابلیت تمدید نوزده ساله (دو سال ساخت و 18 سال بهره برداری) استان آذربایجان شرقی 1403/03/16 رجوع به آگهی
8008674 مزایده سرمایه گذاری و اذن بهره برداری از آبگرم اله حق سراب برای استفاده تفریحی استان آذربایجان شرقی 1403/03/01 1403/03/05
7977431 مزایده سرمایه گذاری برای احداث مجموعه گردشگری و تفریحی در حاشیه سد ارسباران و عملیات بهره برداری و استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/23
7963723 مزایده واگذاری به اجاره 426 هکتار اراضی روستای ممان شهرستان میانه جهت کشت یکساله استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 1403/02/26
7963716 مزایده واگذاری به اجاره 153 هکتار اراضی روستای بیرون جهت کشت موقت یکساله استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 1403/02/26
7963711 مزایده واگذاری به اجاره 102 هکتار اراضی روستای زنهاری شهرستان میانه جهت کشت موقت استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 1403/02/26
7963706 مزایده واگذاری به اجاره 7 هکتار اراضی روستای سبز جهت کشت موقت یکساله استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 1403/02/26
7963700 مزایده واگذاری به اجاره 19 هکتار اراضی روستای قره قانلو جهت کشت موقت یکساله استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 1403/02/26
7963697 مزایده واگذاری به اجاره 213 هکتار اراضی روستای استور جهت کشت موقت یکساله استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 1403/02/26
7963298 مزایده واگذاری به اجاره 21 هکتار اراضی روستای توپقره جهت کشت موقت یکساله استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 1403/02/26
7963271 مزایده اراضی سد شهریار استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 1403/02/26
7962786 مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سد نهند جهت واگذاری عملیات صید انواع شاه میگو استان آذربایجان شرقی 1403/02/23 1403/02/27
صفحه 1 از 25