مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امتیاز بهره برداری از واحد پردازش مکانیزه پسماند خشک واقع در ایستگاه جامع خدمات شهری شماره س... 1398/04/06 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از واحد پردازش مکانیزه پسماند خشک و فروش حدود 1700 تن پسماند خشک مخلوط ور... 1398/03/30 1398/04/20
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک مناطق 1398/03/25 1398/04/09
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک 1398/03/23 1398/04/09
فروش حدود 600 تن پسماندهای خشک مخلوط و حدود 225 تن پسماند خشک تفکیک شده 1398/03/23 رجوع به آگهی
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک 1398/03/23 1398/04/09
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع اوری پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله خشک 1398/03/23 1398/04/09
واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک، ضایعات ساختمانی و عمرانی ایستگاه خدمات شهر... 1398/03/20 1398/04/03
واگذاری امتیاز بهره برداری از واحد پردازش مکانیزه پسماند خشک 1398/03/08 1398/03/16
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک 1398/03/02 1398/03/08
صفحه 1 از 37