مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام اسقاطی 1398/10/28 1398/11/16
جمع اوری پسماندهای خشک ایستگاه های مناطق 1398/10/22 رجوع به آگهی
جمع اوری پسماندهای خشک ایستگاه 1398/10/22 رجوع به آگهی
جمع اوری پسماندهای خشک ایستگاه ها 1398/10/22 1398/10/29
اجاره کامل نیروگاه بیوگاز سوز شامل تاسیسات و تجهیزات 1398/10/21 1398/11/10
حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله خشک 1398/10/09 رجوع به آگهی
حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک ایستگاههای ثابت مبادله پسماند خشک مناطق 6- 7- 8-... 1398/10/09 1398/10/29
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک 1398/10/09 1398/10/29
اعطاء مجوز جمع آوری هوشمند پسماند خشک 1398/10/04 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی متقاضیان فعالیت در سیستم جمع آوری و حمل خاک و ضایعات ساختمانی به روش مکانیزه 1398/09/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 42