مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال تملیکی و مازاد ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه با کاربری مسکونی - مرغداری - صنعتی - تجاری -... 1399/05/20 1399/05/30
فروش اموال تملیکی و مازاد ساختمان مسکونی با عرصه 375 و اعیانی 263 ساختمان مسکونی با عرصه 344/5 و اع... 1399/03/22 رجوع به آگهی
فروش قسمتی از املاک تملیکی و مازاد ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه - ساختمان کاربری مسکونی- ساختمان کار... 1398/11/24 1398/12/03
فروش قسمتی از املاک تملیکی و مازاد ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه - ساختمان کاربری مسکونی - ساختمان کا... 1398/11/23 1398/12/03
فروش مغازه با کاربری تجاری - تعمیرگاه با کاریری تجاری - کارگاه با کاربری صنعتی - ساختمان با کاربری م... 1398/10/30 رجوع به آگهی
فروش مغازه با کاربری تجاری - زمین و سوله با کاربری تجاری - ساختمان با کاربری مسکونی - ساختمان با کار... 1398/09/24 رجوع به آگهی
فروش قسمتی از املاک تملیکی و مازاد ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه خود شامل ساختمان کاربری مسکونی مساح... 1398/08/06 1398/08/13
فروش قسمتی از املاک تملیکی و مازاد ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه با کاربری (تجاری، مسکونی و اداری - ک... 1398/08/06 رجوع به آگهی
املاک مازاد :ساختمان مسکونی با عرصه 375 و اعیانی 263-ساختمان مسکونی با عرصه 344/5 و اعیانی 340-ساختم... 1398/08/04 رجوع به آگهی
فروش قسمتی از املاک تملیکی و مازاد ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه 1398/07/18 1398/07/28
صفحه 1 از 4