کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8140036 مزایده اجاره 5 باب مغازه تجاری استان تهران 1403/04/04 رجوع به آگهی
8019240 مزایده اجاره 7 باب مغازه تجاری استان تهران 1403/03/05 1403/03/10
7896790 مزایده اجاره 3 باب مغازه تجاری و 3 قطعه کشاورزی استان تهران 1403/02/09 1403/02/25
7646191 مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب زیر زمین با قابلیت کاربری ورزشی به مساحت 452 متر مربع استان تهران 1402/11/18 رجوع به آگهی
7466936 مزایده واگذاری اجاره یک باب اپارتمان مسکونی استان تهران 1402/10/04 1402/10/18
6968360 مزایده اجاره 4 باب مغازه تجاری مساحت 20.50 مترمربع - 26.50 مترمربع - 15.34 مترمربع - 17.60 مترمربع استان تهران 1402/06/06 1402/06/21
6492674 مزایده ششدانگ ( عرصه واعیان یک باب مغازه ) مساحت 53.60مترمربع استان تهران 1402/02/10 رجوع به آگهی
6462454 مزایده واگذاری اجاره 2 باب مغازه تجاری استان تهران 1402/01/30 1402/02/21
6239028 مزایده واگذاری 2 باب مغازه تجاری استان تهران 1401/11/12 1401/11/16
6123518 مزایده یک قطعه زمین چهار دیواری استان تهران 1401/10/18 رجوع به آگهی
6086531 مزایده واگذاری اجاره 2 باب آپارتمان مسکونی و ا باب مغازه تجاری و 1 باب زمین استان تهران 1401/10/07 رجوع به آگهی
5940754 مزایده ششدانگ ( عرصه واعیان یک باب مغازه ) مساحت 34/15متر مربع استان تهران 1401/08/22 رجوع به آگهی
5940575 مزایده واگذاری ششدانگ ( عرصه و اعیان یک باب مغازه ) مساحت 26.50متر مربع به اجاره استان تهران 1401/08/22 رجوع به آگهی
5901764 مزایده اجاره یک آپارتمان مسکونی و 3 باب مغازه تجاری از موقوفه عبدالوهاب و زین العابدین فاتح برکت استان تهران 1401/08/10 رجوع به آگهی
5667971 مزایده واگذاری ششدانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت28.71متر مربع استان تهران 1401/06/17 رجوع به آگهی
5646834 مزایده اجاره یک باب پارکینگ و 2 باب مغازه تجاری استان تهران 1401/06/12 1401/06/31
5383488 مزایده یک باب مغازه تجاری استان تهران 1401/04/01 رجوع به آگهی
5383484 مزایده آگهی مزایده ششدانگ یک باب مغازه تجاری بانضمام بالکن 8 مترمربع استان تهران 1401/04/01 1401/04/07
5339827 مزایده اجاره 4 باب مغازه تجاری استان تهران 1401/03/23 رجوع به آگهی
4756284 مزایده واگذاری یک دستگاه واحد اداری مسکونی استان تهران 1400/11/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5