مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک باب منزل مسکونی به مساحت 113/22 مترمربع 1399/03/21 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 3 باب واحد تجاری 1398/12/10 1398/12/19
تعداد هفت باب واحد تجاری 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره و پذیره تعداد 40 قطعه مسکونی آماده واگذاری از قطعات زمین های خود 1398/07/13 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 2835 مترمربع جهت استفاده پارکینگ به اجاره 1398/07/07 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره و پذیره تعداد 40 قطعه مسکونی آماده واگذاری از قطعات زمین های خود 1398/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین جهت استفاده پارکینگ 1398/04/11 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه 1398/04/11 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه به مساحت 11.91 مترمربع 1398/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره تعداد 9 باب واحد تجاری 1397/10/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3