کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8234633 مزایده واگذاری حق بهره برداری، حفظ و مراقبت از مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی استان تهران 1403/04/30 1403/05/11
7924830 مزایده واگذاری مدیریت نگهداشت و حق بهره برداری از محل مراکز همگانی خرید و فروش خودرویی استان تهران 1403/02/17 رجوع به آگهی
7882744 مزایده واگذاری حق احداث گذر گردشگری، نگهداشت و بهره برداری از غرف عرضه غذای خیابانی (Street Food)، سوغات و صنایع دستی در میدان راه آهن BOLT استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7863665 مزایده بهره برداری از مجموعه خدمات تعمیرگاهی و کارواش استان تهران 1403/02/01 رجوع به آگهی
7804155 مزایده واگذاری حق احداث گذر ،گردشگری نگهداشت و بهره برداری از غرف عرضه غذای خیابانی (Street Food)، سوغات و صنایع دستی در میدان راه آهن BOLT واقع در محدوده شهرداری منطقه 11 استان تهران 1403/01/15 رجوع به آگهی
6074125 مزایده واگذاری مدیریت نگهداشت و حق بهره برداری بازار استان تهران 1401/10/03 رجوع به آگهی
6026892 مزایده واگذاری مدیریت نگهداشت و حق بهره برداری از محل مراکز همگانی خرید و فروش خودرویی استان تهران 1401/09/17 رجوع به آگهی
5959184 مزایده واگذاری مدیریت، نگهداشت و حق بهره برداری بازارچه استان تهران 1401/08/28 رجوع به آگهی
4997337 مزایده واگذاری حق بهره برداری از 34 محل به منظور نصب کیوسک پیشخوان بانکی به همراه تجهیزات و تابلو بانک و ارائه خدمات بانکی » استان تهران 1400/12/18 رجوع به آگهی
4997321 مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه خدمات تعمیرگاهی و کارواش استان تهران 1400/12/18 رجوع به آگهی
4990460 مزایده واگذاری حق بهره برداری، حفظ و مراقبت از مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی استان تهران 1400/12/16 رجوع به آگهی
4891226 مزایده واگذاری حق بهره برداری از ۳۴ محل استان تهران 1400/11/28 رجوع به آگهی
4442768 مزایده فروش اموال مازاد شامل ۱۰ دستگاه خودرو وانت رنو تندر ۹۰ به انضمام کابین استان تهران 1400/08/09 رجوع به آگهی
4374163 مزایده واگذاری بهره برداری از 45 به منظور نصب کیوسک پیشخوان بانکی به همراه تجهیزات و تابلو بانک و ارائه خدمات بانکی استان تهران 1400/07/17 رجوع به آگهی
4361023 مزایده فروش اموال مازاد شامل ۱۰ دستگاه خودرو وانت رنو تندر ۹۰ به انضمام کابین استان تهران 1400/07/10 رجوع به آگهی
4266095 مزایده واگذاری احداث و استقرار و بهره برداری از 20 واحد غرفه استان تهران 1400/06/15 رجوع به آگهی
3990439 مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرف بازارچه استان تهران 1400/03/26 رجوع به آگهی
3829766 مزایده واگذاری بهره برداری از محل مرکز خرید و فروش خودرو استان تهران 1400/02/11 رجوع به آگهی
3820326 مزایده واگذاری حق بهره برداری از تعدادی از غرف بازارچه استان تهران 1400/02/07 رجوع به آگهی
3576420 مزایده واگذاری و بهره برداری از محل مرکز خرید و فروش خودرو خاوران همراه با بوفه استان تهران 1399/11/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3