مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری طبقه همکف ساختمان مجتمع توانبخشی 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری طبقه همکف ساختمان مجتمع توانبخشی 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحد آشپزخانه 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره ساختمان آشپزخانه 1400/11/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحد آشپزخانه 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان اداری 1400/10/06 1400/10/19
مزایده واگذاری اجاره یک باب مغازه - ساختمان اداری مجتمع توانبخشی 1400/10/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/09/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال منقول 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال منقول 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال منقول 1400/08/23 1400/09/08
مزایده فروش تجهیزات پزشکی مازاد 1400/08/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب مغازه 1400/08/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال منقول 1400/06/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساختمان قدیم آموزشی 1400/04/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6