کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8222403 مزایده اجاره یک باب ساختمان آموزشی استان البرز 1403/04/24 1403/04/30
8221337 مزایده اجاره یک باب مغازه محتمع شهید صدوقی استان البرز 1403/04/24 1403/04/30
8218366 مزایده واگذاری صلحی واحد تجاری مجتمع بهزیستی استان البرز 1403/04/23 رجوع به آگهی
8110923 مزایده واگذاری ساختمان صلحی آموزشی استان البرز 1403/03/27 رجوع به آگهی
8109533 مزایده اجاره یک باب ساختمان آموزشی استان البرز 1403/03/27 1403/03/31
8011533 مزایده واگذاری مغازه مجتمع توانبخشی استان البرز 1403/03/01 رجوع به آگهی
8008188 مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در ساوجبلاغ استان البرز 1403/02/31 1403/03/06
8006689 مزایده واگذاری اجاره مغازه مجتمع توانبخشی استان البرز 1403/02/31 رجوع به آگهی
7834635 مزایده واگذاری صلحی مغازه مجتمع بهزیستی استان البرز 1403/01/26 رجوع به آگهی
7829405 مزایده اجاره یک باب مغازه استان البرز 1403/01/25 رجوع به آگهی
7772434 مزایده فروش دو دستگاه خودرو پراید استان البرز 1402/12/21 رجوع به آگهی
7772429 مزایده فروش دو دستگاه خودرو پراید استان البرز 1402/12/21 رجوع به آگهی
7768528 مزایده فروش دو دستگاه خودرو پراید استان البرز 1402/12/20 رجوع به آگهی
7684231 مزایده اجاره ساختمان طبقه همکف استان البرز 1402/11/30 رجوع به آگهی
7677122 مزایده اجاره یک باب مغازه استان البرز 1402/11/28 رجوع به آگهی
7676427 مزایده واگذاری دو ردیف شامل :واگذاری صلحی مغازه مجتمع بهزیستی - واگذاری اجاره ماده 28 طبقه همکف استان البرز 1402/11/28 رجوع به آگهی
7640750 مزایده فروش دو دستگاه خودرو پراید استان البرز 1402/11/17 رجوع به آگهی
7638608 مزایده فروش دو دستگاه خودرو پراید استان البرز 1402/11/16 رجوع به آگهی
7551683 مزایده واگذاری ساختمان مرکز نگهداری بیماران استان البرز 1402/10/26 رجوع به آگهی
7546282 مزایده اجاره ساختمان طبقه همکف استان البرز 1402/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9