کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6630117 مزایده واگذاری2 مورد ساختمان مجتمع- مجتمع بهزیستی استان البرز 1402/03/17 رجوع به آگهی
6630098 مزایده 2 ردیف واگذاری مراکز شامل : 1- واگذاری ساختمان مجتمع توانبخشی 2- واگذاری مجتمع بهزیستی استان البرز 1402/03/17 رجوع به آگهی
6626744 مزایده واگذاری ساختمان مجتمع توانبخشی- واگذاری مجتمع بهزیستی استان البرز 1402/03/16 رجوع به آگهی
6624695 مزایده اجاره ساختمان استان البرز 1402/03/16 رجوع به آگهی
6624694 مزایده اجاره ساختمان استان البرز 1402/03/16 رجوع به آگهی
6458934 مزایده اجاره ساختمان فیزیوتراپی استان البرز 1402/01/29 رجوع به آگهی
6456255 مزایده واگذاری واحد آشپزخانه استان البرز 1402/01/28 رجوع به آگهی
6455603 مزایده اجاره ساختمان آشپزخانه استان البرز 1402/01/28 رجوع به آگهی
6455602 مزایده اجاره مغازه استان البرز 1402/01/28 رجوع به آگهی
6454068 مزایده واگذاری واحد فیزیوتراپی و کاردرمانی به همراه تجهیزات در قالب قرارداد اجاره یکساله استان البرز 1402/01/28 رجوع به آگهی
6451755 مزایده واگذاری واحد آشپزخانه استان البرز 1402/01/27 رجوع به آگهی
6449137 مزایده واگذاری واحد فیزیوتراپی و کاردرمانی به همراه تجهیزات در قالب قرارداد اجاره یکساله استان البرز 1402/01/27 رجوع به آگهی
6449107 مزایده واگذاری مغازه استان البرز 1402/01/27 رجوع به آگهی
6426633 مزایده واگذاری مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی حضوری و غیر حضوری مکالمه تلفنی استان البرز 1402/01/20 رجوع به آگهی
6421600 مزایده اجاره مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی حضوری و غیر حضوری مکالمه تلفنی استان البرز 1402/01/19 رجوع به آگهی
6351467 مزایده اجاره مغازه استان البرز 1401/12/10 رجوع به آگهی
6351465 مزایده اجاره ساختمان آشپزخانه استان البرز 1401/12/10 رجوع به آگهی
6259683 مزایده اجاره ساختمان استان البرز 1401/11/18 رجوع به آگهی
6253035 مزایده اجاره واحد فیزیوتراپی به همراه تجهیزات استان البرز 1401/11/17 رجوع به آگهی
6158746 مزایده اجاره ساختمان استان البرز 1401/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8