کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8159978 مزایده واگذاری اجاره یکساله کافه سنتی و غرفه واقع در پارک استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/23
8158122 مزایده واگذاری اجاره یکساله کافه سنتی و غرفه استان آذربایجان شرقی 1403/04/09 1403/04/23
7966801 مزایده واگذاری اجاره یکساله کافه سنتی و غرفه استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 رجوع به آگهی
7929320 مزایده واگذاری اجاره یکساله کافه سنتی و غرفه واقع در پارک استان آذربایجان شرقی 1403/02/18 1403/03/05
7928775 مزایده واگذاری اجاره یکساله کافه سنتی و غرفه استان آذربایجان شرقی 1403/02/17 رجوع به آگهی
7667144 مزایده فروش املاک کاربری تجاری - مسکونی استان لرستان 1402/11/25 1402/12/05
7652171 مزایده فروش املاک مسکونی و تجاری استان لرستان 1402/11/21 1402/12/05
7645542 مزایده زمین کاربری مسکونی - تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/11/18 رجوع به آگهی
7437201 مزایده فروش اموال ضایعاتی و قراضه استان آذربایجان شرقی 1402/09/23 1402/10/03
7413196 مزایده اموال ضایعاتی و قراضه استان آذربایجان شرقی 1402/09/16 1402/10/03
7411644 مزایده اموال ضایعاتی و قراضه استان آذربایجان شرقی 1402/09/16 رجوع به آگهی
5616482 مزایده اجاره کافه سنتی و بوفه پارک استان آذربایجان شرقی 1401/06/02 1401/06/10
5589006 مزایده اجاره یک ساله کافه سنتی و بوفه پارک استان آذربایجان شرقی 1401/05/25 رجوع به آگهی
5588310 مزایده اجاره کافه سنتی و بوفه استان آذربایجان شرقی 1401/05/25 1401/06/10
5489595 مزایده اجاره کافه سنتی و بوفه پارک استان آذربایجان شرقی 1401/04/25 1401/05/03
5474421 مزایده اجاره کافه سنتی و بوفه پارک استان آذربایجان شرقی 1401/04/20 رجوع به آگهی
4211934 مزایده فروش قطعات استان آذربایجان شرقی 1400/05/21 رجوع به آگهی
4186418 مزایده فروش قطعات استان آذربایجان شرقی 1400/05/14 رجوع به آگهی
4139083 مزایده فروش قطعات استان آذربایجان شرقی 1400/04/24 رجوع به آگهی
4110833 مزایده قطعات استان آذربایجان شرقی 1400/04/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4