مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش و واگذاری املاک 1398/12/22 رجوع به آگهی
فروش از طریق مزایده ی بخشی از سرمایه گذاری های بانک گردشگری و... 1398/11/26 رجوع به آگهی
واگذاری املاک : ملک مسکونی - ملک تجاری و ... 1398/10/11 رجوع به آگهی
فروش بخشی از سرمایه گذاری های بانک 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش و واگذاری املاک- آپارتمان اداری -تجاری -پنج قطعه عرصه -ملک مسکونی -آپارتمان مسکونی 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش و واگذاری املاک 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد (سه باب آپارتمان اداری - یک باب آپارتمان تجای - ملک تجاری - دو باب آپارتمان ادار... 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد -اموال تملیکی، ملک تجاری، ملک اداری 1398/03/22 رجوع به آگهی
اصلاحیه فروش اموال مازاد 1397/11/17 رجوع به آگهی
فراخوان فروش اموال مازاد 1397/11/16 1397/11/24
صفحه 1 از 2