مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده تبلیغات مجاز بروی تعداد 662 دستگاه اتوبوس 1399/05/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری انجام یکسال تبلیغات مجاز بر روی تعداد 662 دستگاه اتوبوس در اختیار 1399/05/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش 250 تن روغن کارکرده استحصالی تعمیرگاهها 1399/02/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش 160 قلم انواع لوازم و قطعات اسقاط و مستعمل و 2 دستگاه انواع خودروی سواری (پژو پارس و سمند) خود را بصورت تفکیکی و از طریق مزایده عمومی 1398/12/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه ورزشی 1398/11/14 1398/11/26
مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه ورزشی 1398/08/20 1398/09/02
مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه ورزشی 1398/07/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره مجموعه ورزشی 1398/02/28 1398/03/11
مزایده واگذاری به صورت اجاره مجموعه ورزشی 1398/02/10 1398/02/21
مزایده فروش 182 قلم انواع لوازم و قطعات اسقاط و مستعمل خود 1397/11/29 رجوع به آگهی
مزایده 250تن روغن کارکرده استحصالی تعمیرگاههای خود 1397/10/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش 191 قلم انواع لوازم و قطعات اسقاط و مستعمل به صورت یکجا 1397/10/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش 191 قلم انواع لوازم و قطعات اسقاط و مستعمل به صورت یکجا 1397/09/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1734 قلم انواع لوازم و قطعات بلامصرف بصورت یکجا 1396/11/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1734 قلم انواع لوازم و قطعات بلامصرف خود 1396/11/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش 178 قلم انواع لوازم و قطعات اسقاط و مستعمل بصورت یکجا 1396/10/24 1396/11/04
مزایده اجاره مجتمع پذیرایی بوستان واحد 1396/09/20 1396/10/02
مزایده واگذاری بصورت اجاره مجتمع پذیرایی بوستان واحد 1396/07/19 1396/08/03
مزایده واگذاری مجموعه ورزشی به صورت اجاره 1396/07/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه ورزشی مهرورزان به صورت اجاره 1396/05/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7