مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده املاک کاربری مسکونی و عرصه 197/5 و اعیان 173/5 -کاربری کارگاه با عرصه 2712/3 واعیان 1359 -ک... 1399/07/01 رجوع به آگهی
مزایده عمومی اموال منقول و غیر منقول مازاد بانک 1399/06/12 رجوع به آگهی
مزایده املاک تملیکی و مازاد با کاربری مسکونی - کارگاه - کارخانه - دامداری و باغچه - کشاورزی، گاوداری... 1399/05/22 رجوع به آگهی
مزایده املاک تملیکی و مازاد مشروحه ذیل - کاربری مسکونی - پلاک ثبتی 902 - کاربری مسکونی - پلاک ثبتی... 1399/05/04 رجوع به آگهی
فروش املاک تملیکی و مازاد با کاربری ( مسکونی - کارگاه - کارخانه - دامداری و باغچه - کشاورزی، گاوداری... 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1398/11/07 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد شامل: پلاک 1 فرعی از 5380 اصلی مفروز از اصلی مذکور کاربری کارگاه مساحت عرصه 5016 اع... 1398/10/11 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1398/08/19 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد با کاربری های مسکونی- تجاری، مسکونی و باغ، دامداری، کارگاه، قالیشویی، کارخانه، دامد... 1398/07/06 رجوع به آگهی
فروش املاک 1398/05/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3