کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8197437 مزایده فروش نوار تیپ ضایعاتی استان خراسان رضوی 1403/04/18 1403/04/27
8158395 مزایده فروش محصول باغ شامل سیب گالا و دلبار استیوال ، هلو و شلیل را بصورت سر درختی استان خراسان رضوی 1403/04/09 1403/04/13
8155694 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان خراسان رضوی 1403/04/09 1403/04/13
8121354 مزایده محصول باغات استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/06
7970529 مزایده فروش محصول سردرختی آلبالو استان خراسان رضوی 1403/02/25 رجوع به آگهی
7920753 مزایده فروش محصول سردرختی آلبالوی باغات استان خراسان رضوی 1403/02/16 رجوع به آگهی
7874471 مزایده فروش پوشش گیاهی مراتع سازمان موقوفات ملک استان خراسان رضوی 1403/02/03 رجوع به آگهی
7756298 مزایده فروش 3500 اصله نهال پالونیا استان خراسان رضوی 1402/12/16 رجوع به آگهی
7540329 مزایده فروش دام سنگین ( لاشه و زنده ) حذف اضطراری استان خراسان رضوی 1402/10/24 رجوع به آگهی
7514190 مزایده فروش دام های سنگین (حذف مدیریتی ) استان خراسان رضوی 1402/10/17 رجوع به آگهی
7486905 مزایده فروش تعداد 50 راس جوانه پرواری هلشتاین واحد دامپروری سنگ بست استان خراسان رضوی 1402/10/10 رجوع به آگهی
7466927 مزایده فروش تعداد 30 راس جوانه پرواری هلشتاین استان خراسان رضوی 1402/10/04 رجوع به آگهی
7435919 مزایده فروش دام های سنگین (حذف مدیریتی ) واحدهای دامپروری استان خراسان رضوی 1402/09/23 رجوع به آگهی
7435911 مزایده فروش دام حذفی ( بصورت لاشه و زنده ) استان خراسان رضوی 1402/09/23 رجوع به آگهی
7418875 مزایده فروش دام های سنگین (حذف مدیریتی ) واحدهای دامپروری خود استان خراسان رضوی 1402/09/19 رجوع به آگهی
7411888 مزایده فروش تعداد 30 راس جوانه پرواری هلشتاین استان خراسان رضوی 1402/09/16 رجوع به آگهی
7387314 مزایده فروش حدود 14 تن محصول پسته برند احمد آقایی خود استان خراسان رضوی 1402/09/09 رجوع به آگهی
7387204 مزایده فروش دام سنگین جوانه پرواری هلشتاین استان خراسان رضوی 1402/09/09 رجوع به آگهی
7359497 مزایده فروش دام حذفی ( بصورت لاشه و زنده ) واحدهای دامپروری خود استان خراسان رضوی 1402/09/01 رجوع به آگهی
7311970 مزایده فروش دام های سنگین حذف استان خراسان رضوی 1402/08/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10