کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8266213 مزایده اجاره نخیلات استان بوشهر 1403/05/03 1403/05/06
8261237 مزایده اجاره نخیلات شهرداری ( فروش محصولات) استان بوشهر 1403/05/02 1403/05/06
7576768 مزایده واگذاری اجاره بازار هفتگی استان بوشهر 1402/11/03 رجوع به آگهی
7576756 مزایده فروش ماشین آتش نشانی رنو میدلام 270 دو کابین استان بوشهر 1402/11/03 رجوع به آگهی
7572142 مزایده فروش ماشین آتش نشانی رنو میدلام و اجاره بازار هفتگی استان بوشهر 1402/11/02 1402/11/08
7567573 مزایده فروش ماشین آتش نشانی رنو میدلام و اجاره بازار هفتگی استان بوشهر 1402/11/01 1402/11/08
7458069 مزایده فروش ماشین آتش نشانی رنو میدلام 270 دو کابین استان بوشهر 1402/10/02 رجوع به آگهی
7457943 مزایده زمین کاربری مسکونی استان بوشهر 1402/10/02 رجوع به آگهی
7455154 مزایده فروش 14 پلاک مسکونی استان بوشهر 1402/09/30 1402/10/07
7451468 مزایده فروش 14 پلاک مسکونی استان بوشهر 1402/09/29 1402/10/07
7428368 مزایده اجاره ماشین آتشنشانی رنو میدلام استان بوشهر 1402/09/21 1402/09/28
7425663 مزایده اجاره ماشین آتشنشانی رنو میدلام استان بوشهر 1402/09/20 1402/09/28
7419956 مزایده اجاره بازار هفتگی شهر استان بوشهر 1402/09/19 رجوع به آگهی
7414822 مزایده اجاره جایگاه سی ان جی- بازار هفتگی استان بوشهر 1402/09/18 1402/09/23
7411702 مزایده اجاره بازار هفتگی استان بوشهر 1402/09/16 1402/09/23
7367275 مزایده 4 عنوان شامل : فروش ماشین آلات آتش نشانی رنو میدلام اجاره مجموعه آبگرم معدنی - اجاره بازار هفتگی - اجاره چمن شهدای سلامت (بیمارستان) استان بوشهر 1402/09/04 1402/09/07
7363066 مزایده اجاره تاسیسات آبگرم معدنی استان بوشهر 1402/09/02 رجوع به آگهی
7362968 مزایده اجاره چمن مصنوعی استان بوشهر 1402/09/02 رجوع به آگهی
7362923 مزایده فروش ماشین آتش نشانی رنو میدلام استان بوشهر 1402/09/02 رجوع به آگهی
7362880 مزایده : اجاره بازار هفتگی استان بوشهر 1402/09/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5