مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد ۲6 رقبه از املاک تملیکی و مازاد خود 1399/02/21 رجوع به آگهی
فروش تعداد ۲۵ رقبه از املاک تملیکی و مازاد خود- 1399/02/18 رجوع به آگهی
اصلاحیه حذف باغ تالار از لیست مزایده 1398/12/11 رجوع به آگهی
فروش تعداد 65 رقبه از املاک تملیکی و مازاد خود شامل پلاک ثبتی 13.900 عرصه 127 اعیان 260 و ... 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش تعداد 62 رقبه از املاک تملیکی و مازاد خود 1398/10/30 رجوع به آگهی
فروش تعداد 62 رقبه از املاک تملیکی و مازاد خود 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش تعداد 62 رقبه از املاک تملیکی و مازاد خود 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش تعداد 29 رقبه از املاک تملیکی و مازاد 1398/05/30 رجوع به آگهی
یک واحد تجاری به مساحت 42.25 مترمربع و یک واحد اداری به مساحت 96.48 مترمربع 1398/05/07 رجوع به آگهی
فروش یک واحد اداری به مساحت 42/25 مترمربع طبقه اول و یک واحد تجاری به مساحت 96/48 مترمربع طبقه همکف 1398/05/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3