مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
دستگاه رادیولوژی آنالوگ 1399/06/23 رجوع به آگهی
فروش دستگاه رادیولوگرافی پانورکس بیمارستان - دستگاه رادیوگرافی پانورکس - دستگاه رادیولوژی آنالوگ... 1399/05/22 رجوع به آگهی
اجاره بوفه 1398/10/29 رجوع به آگهی
اجاره بوفه مواد غذایی و لوازم مصرفی (پزشکی) 1398/10/29 1398/11/02
اجاره بوفه 1398/10/09 رجوع به آگهی
فروش اموال پزشکی و اداری اسقاطی مازاد بر نیاز 1398/10/07 رجوع به آگهی
فروش اموال پزشکی و اداری اسقاطی 1398/09/20 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره فروشگاه لوازم مصرفی غیر پزشکی و مواد غذایی 1397/10/10 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره فروشگاه لوازم مصرفی غیر پزشکی و مواد غذایی 1397/09/28 رجوع به آگهی
واگذاری دستگاه های رادیولوژی سقفی و ماموگرافی خود 1397/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4