مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره سالن زیرزمین مدرسه 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن مدرسه 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مکان مازاد بر نیاز خود (اجاره سالن زیرزمین مدرسه) 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن مدرسه 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضای بیمه 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مرکز آموزش نیروی انسانی (ضمن خدمت) 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مرکز آموزش نیروی انسانی (ضمن خدمت) 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره استخر کانون 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط و خارج از رده 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن اسکیت کانون 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره گلخانه 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره استخر کانون 1401/02/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان 1401/02/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک مساحت 1853 مترمربع 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن اسکیت کانون 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره گلخانه کانون 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره استخر 1401/02/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11